Nastavení cookies

Další výzva Národního plánu obnovy podpoří hostování zahraničních lektorů na uměleckých vysokých školách 

05.10.2023 09:40|ministerstvo

Jde o navazující výzvu v rámci iniciativy Status umělce a týká se působení zahraničních lektorů na vysokých školách v oblasti umělecké a kreativní tvorby. Výzva počítá s podporou 250 osob – studentů i vysokoškolských pedagogů.

 

Cílem výzvy je podpořit vzdělávání profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích v rámci magisterských a doktorandských výukových programů vysokých škol a zvýšit motivaci ke studiu těchto oborů. 

Touto výzvou ministerstvo kultury pomáhá vysokým školám nabídnout studentům možnost setkávání a spolupráce s renomovanými odborníky světového významu, kteří do výuky přináší jak výjimečné profesní zkušenosti, tak důležitý náhled v kontextu Evropy i světa. V minulé výzvě se například podařilo do České republiky přilákat osobnosti až z New Yorku či z Japonska. Věřím, že právě taková profesní setkání a spolupráce mohou být novou motivací ke studiu pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet tak, aby obstáli v tvrdé konkurenci nejen v Česku, ale i v zahraničí,“ říká k výzvě ministr kultury Martin Baxa.

Cílovou skupinou podpory jsou vysoké školy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a to: 

  • studenti magisterských programů,
  • studenti doktorandských programů a
  • vysokoškolští pedagogové,

tedy profesionálové rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblastech kulturní a kreativní tvorby. Předpokládaný počet podpořených studentů a pedagogů je celkem 250 osob pro celou alokaci výzvy s tím, že v každém projektu musí být podpořeno minimálně pět osob. Na všechny projekty je vyčleněno 5 000 000 Kč.

Projekty musí být realizovány v letním semestru 2024, tedy v období mezi 1. 3. 2024 a 31. 5. 2024. 

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 1. 11. 2023 od 9:00 hod. do 1. 12. 2023 do 15:00 hod.

Odkaz na výzvu: https://www.mkcr.cz/hostovani-zahranicnich-lektoru-vs-ii

 

 

Kontakt: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi