Nastavení cookies

Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2024 zajistí fungování české kultury i v rámci konsolidace státních financí

05.10.2023 12:28|ministerstvo

Ministerstvo kultury by mělo pro rok 2024 hospodařit s rozpočtem nižším než v letošním roce, nejde ovšem o dramatický propad. Po odečtení prostředků z fondů EU je rozdíl oproti letošnímu rozpočtu 530 milionů korun. 

 

Stávající výše návrhu rozpočtu Ministerstva kultury je taková, že zajistí fungování kultury i v příštím roce. I rozpočet Ministerstva kultury se podílí na nutné konsolidaci veřejných financí. Finance směřující do kultury je třeba vnímat v širším kontextu. Optický propad je dán nižší částkou na Národní plán obnovy, protože mimořádně úspěšně čerpáme. Navíc mimo rozpočet do oblasti kultury přibydou vyšší stovky milionů korun v souvislosti s nulovou sazbou DPH na knihy, která má začít platit příští rok, až bude schválen konsolidační balíček. Fakticky tedy do segmentu živého umění doputuje více peněz než letos. Nesmíme zapomínat ani na 200 milionů korun, které vláda vyčlenila na projekt Rok české hudby 2024. V rozpočtu je také patrné zvýšení financí na obnovu památek. Díky speciální podpoře pro obnovu Terezína a Josefova bude v roce 2024 o 200 milionů korun více na jejich obnovu. Pro příští rok se otevřou všechny dotační tituly jako pro rok letošní,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „I nadále se budeme snažit hledat cesty, jak peníze pro českou kulturu pro příští rok ještě získat.“ 

 

 

V číslech: 

 

Celkový rozdíl rozpočtů 2023 – 2024 včetně fondů EU činí 1.9 mld. Kč. 

 

Celková alokovaná částka pro Ministerstvo kultury v rámci Národního plánu obnovy je 5,45 miliardy korun do roku 2026. Ministerstvu kultury se daří tyto finance velmi úspěšně čerpat. Pro letošek mělo určenu částku 2,4 miliardy korun, pro příští rok se tak počítá s částkou nižší – 1,17 miliardy korun. Celkově jsou pro tuto chvíli v rámci NPO rozděleny 3 miliardy korun.  A právě nižší rozpočtovaná částka pro rok 2024 v rámci fondů EU opticky výrazně snižuje návrh rozpočtu Ministerstva kultury, byť jde o pozitivní doklad úspěšného čerpání. 

 

Celkový rozdíl mezi rozpočtem MK 2023 (15,86 mld. Kč) a navrženým rozpočtem MK 2024 (15,33 mld. Kč bez fondů EU je 530 mil. Kč. 

Kde se úspora promítne? 

  1. Na straně osobních nákladů a provozu úřadu Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací. 
  2. O 200 milionů korun poklesnou filmové pobídky, nicméně jejich čerpání je momentálně neutěšené vzhledem k okolnostem souvisejícím s problémy se stávkou scénáristů v Hollywoodu. Skupina poslanců napříč politickým spektrem připravilo novelu zákona, která systém odblokuje, a zároveň MK ČR vyjednává mimořádnou podporu sektoru audiovize v rámci NPO. 
  3. Mírně poklesnou prostředky směřované do živé kultury, platí ovšem závazek ministerstva, že před nepříznivými dopady ochrání především nezřizovanou kulturu a bude hledat další zdroje financování v rámci vlastního rozpočtu. 

 

 

 

 

 

Jana Malíková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi