Nastavení cookies

Národní filmový archiv pečuje i o amatérské a rodinné filmy. Nyní ve svém kině Ponrepo pořádá už tradiční Home Movie Day

05.10.2023 10:26|příspěvkové organizace

Home Movie Day neboli Den rodinných filmů je mezinárodní akce, k níž se pravidelně připojuje i Národní filmový archiv, aby oslovil veřejnost ke spolupráci s profesionálními archiváři. 

 

Letos tuto událost spojil s oslavou stého výročí formátu 9,5 mm, který byl pro rodinné filmování typický. Své rodinné nebo amatérské filmy všech formátů můžete přinést do pražského kina Ponrepo 14. října od 15 hodin.

Filmový materiál o šířce 9,5 mm vyvinula pro amatérské filmaře a filmařky francouzská firma Pathé právě před sto lety. Dnes už se nevyrábí a dochované filmy se promítají jen vzácně. Při příležitosti stého výročí probíhá v Národním filmovém archivu speciálně zaměřený badatelský projekt. „Formát 9,5 mm hrál v rozvoji meziválečné amatérské kinematografie zásadní roli. I když se v českém prostředí začal razantněji prosazovat až od počátku třicátých let a jeho éra u nás v podstatě skončila s komunistickým převratem v roce 1948, Národnímu filmovému archivu se podařilo zachránit poměrně významnou část amatérských a rodinných filmů šířky 9,5 mm, z nichž ty nejstarší pocházejí z roku 1925,“ uvádí kurátor Národního filmového archivu Jiří Horníček, který Den rodinných filmů připravil. „Dvouletý badatelský projekt má za cíl detailně zpracovat tuto část filmové sbírky NFA a prostřednictvím dílčích výstupů (přednášky, texty, projekce filmů, online výstava) postupně seznamovat veřejnost se získanými poznatky. Den rodinných filmů v Ponrepu je ideální příležitostí k první takové prezentaci."

 

Den rodinných filmů zahájíme v kině Ponrepo projekcí animovaných pohádek na osmimilimetrovém filmu. Poté odborníci z Národního filmového archivu představí diváctvu dosavadní výsledky badatelského projektu ve dvou přednáškách;první se soustředí na historii Pathé-klubu, jednoho z prvních klubů kinoamatérů založeného v roce 1932, druhá upozorní na technické zvláštnosti Pathé systému, s nimiž se badatelé a badatelky setkali při detailním průzkumu filmového materiálu. Odpoledne zakončí pásmo autorských filmů (hraných a dokumentárních), které čeští filmaři natočili na 9,5mm film v letech 1925 až 1950. 

Home Movie Day probíhá ve více než dvaceti zemích Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. Podobně jako v jiných zemích je i naše kino otevřeno všem, kdo přinesou své rodinné nebo i jiné amatérské filmy různých formátů (8 mm, 9,5 mm, 16 mm). Pracovníci Národního filmového archivu přinesené materiály posoudí a pokud o to budou mít jejich majitelé zájem, některé z nich ještě týž den promítnou návštěvníkům kina. Zároveň seznámí příchozí se zásadami uchovávání amatérských filmů a péčí o ně. Dárci pak od Národního filmového archivu zdarma obdrží své filmy v digitální podobě, takže budou mít možnost si je kdykoliv promítnout a také distribuovat mezi rodinné příslušníky a přátele. Původní materiály od dárců budou zařazeny do sbírky rodinných filmů a bezpečně uloženy do depozitáře. 

 

 

Teaser ZDE
 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Jolana Danková

PR manažerka
T: 775 857 870
E: jolana.dankova@nfa.cz 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi