Nastavení cookies

Cenu Josefa Jungmanna udělila Obec překladatelů Patriku Ouředníkovi za nový překlad Rabelaisova satiricko-groteskního románu Pantagruel

06.10.2023 13:52|ministerstvo

Obec překladatelů dnes udělila Cenu Josefa Jungmanna, kterou tradičně získává autor nejzdařilejšího překladu vydaného v minulém roce.

 

Za rok 2022 se držitelem ocenění stal Patrik Ouředník za nový překlad románu Françoise Rabelaise Pantagruel, který vydalo nakladatelství Volvox Globator.

 

Kongeniální překlad je výsledkem Ouředníkova dlouholetého zájmu o osobu, dílo a dobu Françoise Rabelaise, který se promítá i do Ouředníkovy vlastní literární tvorby. Jeho český Pantagruel v sobě zahrnuje erudici, invenci, vtip, jazykový cit a hravost; zůstává přitom ukázněný, mistrovsky balancuje mezi nespoutanou a prostořekou komikou a jemnou intelektuální hrou, je moderní, ale ponechává textu dobovou patinu,“ odůvodnila porota své rozhodnuté o letošním nositeli Ceny Josefa Jungmanna. „Díky Patriku Ouředníkovi se k nám v suverénně opanované a umně hnětené češtině vrací brilantní a i pro poučeného čtenáře náročné dílo, jež je milníkem evropského literárního kánonu. Nezbývá než si přát, že tento počin vzbudí zaslouženou pozornost a oživí poněkud ospalý zájem českého čtenářstva o jednu z nejvýznamnějších epoch starší francouzské literatury,“ uzavřela své hodnocení porota ve složení Alice Flemrová, Petra Martínková (předsedkyně poroty), David Petrů, Michael Půček a Václav Štefek.

 

Společně s Cenou Josefa Jungmanna dnes porota v prostorách pražského Goethe Institutu vyhlásila i další překladatelská ocenění. Mimořádnou tvůrčí prémii získali letos dva překladatelé: Jarmila Horáková za překlad románu Skleněná zahrada moldavské autorky Tatiany Ţîbuleac, který v roce 2022 vydalo nakladatelství Větrné mlýny, a Aleš Kozár za překlad románu Nekropole, stěžejní dílo Borise Pahora (1913–2022), terstského rodáka a významného představitele slovinské menšiny v Itálii a jednoho z nejvýznamnějších slovinsky píšících autorů 20. století vůbec.

 

Do Síně slávy byl letos uveden překladatel z rumunštiny a francouzštiny Jiří Našinec, nositel Ceny Josefa Jungmanna za rok 2014 a loňský laureát Státní ceny za překladatelské dílo, jehož úctyhodná překladatelská bibliografie už po desetiletí setrvale vykazuje vysokou uměleckou kvalitu. Patří mu uznání a dík nejen za lví podíl na objevování a zprostředkování rumunsky píšících autorů pro české čtenáře a za vytrvalou překladatelskou péči o dílo Charlese Nodiera, ale také za invenční kultivování českého jazyka.

 

Cenu Josefa Jungmanna uděluje Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru humanitních věd v předchozím kalendářním roce, a to už od roku 1991. Letos tedy šlo o 32. ročník. 

 


Kompletní přehled udělených ocenění
Mimořádné tvůrčí ocenění získali Jarmila Horáková (Tatiana Tibuleac, Skleněná zahrada) a Aleš Kozár (Boris Pahor, Nekropole). 

 


Tvůrčí ocenění získali:

Lucie Bregantová za přínosné jazykové řešení genderové problematiky ve specifickém podžánru science fiction, takzvaném solarpunku / hopepunku nabízejícím oproti tradičně dystopickému / utopickému ladění sci-fi udržitelně optimistickou notu. 

 

Tereza Marková Vlášková za české vydání románu Hamnet aneb něžný příběh zapomenutého syna, v němž populární britská autorka Maggie O’Farrellová poeticky domýšlí část životních osudů rodiny alžbětinského dramatika, který představuje reprezentativní ukázku překladatelčiny práce.

 

Jakub Šedivý za překlad románu tatarské spisovatelky Guzel Jachinové Vlak do Samarkandu, vydaný nakladatelstvím Prostor, s přihlédnutím ke dvěma předchozím překladům románů téže autorky – Zulejka otevírá oči (česky 2017) a Děti Volhy (česky 2020).

 

Prémii Tomáše Hrácha obdržela Anna Štádlerová za vyzrálý převod románu chilského prozaika Benjamína Labatuta Strašlivá závrať, který vydalo nakladatelství Paseka.

 


Síň slávy
Jiří Našinec

 


Ocenění Krameriův vinš věnovala porota Václavu Jamkovi jako poděkování za obětavou práci pro Obec překladatelů vykonávanou zejména během jeho dlouholetého předsedání porotě Ceny Josefa Jungmanna, jež se vždy vyznačovalo noblesou a vtipem.

 

Udělení Ceny Josefa Jungmanna a dalších ocenění pro překladatele letos podpořili agentura Dilia, Nadace Český literární fond, nakladatelství Lingea a Goethe-Institut Česká republika. Činnost Obce překladatelů finančně podporuje také Hlavní město Praha. 

 


Za podpory Ministerstva kultury vyšly tyto oceněné překlady: 
Patrik Ouředník
 za překlad z francouzštiny. François Rabelais: Pantagruel (Volvox Globator)

Jarmila Horáková za překlad z rumunštiny. Tatiana Ţîbuleac: Skleněná zahrada (Větrné mlýny)

Aleš Kozár za překlad ze slovinštiny. Boris Pahor: Nekropole (Protimluv)

Jakub Šedivý za překlad z ruštiny. Guzel Jachina: Vlak do Samarkandu (Prostor)
 

 

Obec překladatelů (OP) sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře. www.obecprekladatelu.cz

 

Kontakt pro další informace:

Anežka Charvátová, nezour@seznam.cz, 776 160 483, 

Lukáš Novák, lukas.novak@litigocommunications.cz, 724 255 725 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi