Nastavení cookies

Pracovní skupina k legislativnímu ukotvení statusu umělce se opět sešla na ministerstvu kultury

11.10.2023 16:01|ministerstvo

Setkání navázalo na předchozí jednání a věnovalo se konkrétním krokům, které je třeba dokončit, aby na přelomu října a listopadu mohla být novela zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ukotvující status umělce, odeslána do meziresortního připomínkového řízení. 

 

Vrchní ředitel Milan Němeček informoval o dosavadních jednáních na dalších ministerstvech, zejména ministerstvu financí, ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zdravotnictví.

Na základě analýz a podkladů odborných asociací a uskupení, které mělo ministerstvo kultury k dispozici (celkem 16 studií za cca 5 milionů korun z Národního plánu obnovy, výzva Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace), vznikl návrh novelizace a navazujících kroků ministerstva kultury jako jsou zřízení a vedení registru umělců a umělkyň, úprava podmínek vybraných dotačních titulů a příprava a zveřejnění metodických materiálů.  Pracovní verzi návrhu představila ředitelka odboru knihoven, umění a kreativních odvětví Zuzana Zahradníčková.

Cílem novely je realizace série podpůrných opatření pro zlepšení podmínek pro práci umělců a umělkyň věnujících se tvorbě na volné noze, dále vytvoření nástroje pro sběr jinak jen těžko dostupných dat o kulturním sektoru. V rámci legislativních prací se řeší vymezení veřejné kulturní služby, definice umělecké činnosti (měla by se odrazit např. i v doplnění seznamu profesí Národní soustavy povolání), identifikace nejohroženější skupiny uměleckých pracovníků a definice kritérií pro získání podpory u jednotlivých profesí vycházející z formulací oborových asociací. Podpora se navrhuje např. v těchto oblastech: příspěvky na tvůrčí nebo studijní účely, mimořádné záchranné dotační balíčky v případě plošných omezení veřejných kulturních produkcí. Diskutovány jsou také otázky odměňování a větší sociální ochrany pro ty, kteří uměleckou činnost vykonávají mimo rámce pracovně-právních vztahů.

Další jednání skupiny budou pokračovat v souladu s potřebami legislativních prací na novele a v souvislosti s přípravou doprovodných materiálů.

 

Setkání se zúčastnili:  

Za Ministerstvo kultury: 

 • Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění
 • Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru knihoven, umění a kreativních odvětví
 • Jiří Klusoň, vedoucí oddělení umění, právník odboru
   

Za jednotlivé oblasti umění: 

 • Alena Derzsiová (Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů)
 • Michaela Marková, Michal Švec (Obec překladatelů, Překladatelé Severu)
 • Marie Iljašenko (Asociace spisovatelů)
 • Johana Lomová (spolek Skutek, výtvarné umění)
 • Zdeněk Prokeš (Asociace tanečních umělců)
 • Jana Návratová (Nadační fond pro taneční kariéru)
 • Jakub Nový (SAI, Česká obec hudební)
 • Adriana Světlíková (Nová síť, divadlo)

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi