Nastavení cookies

Martin Baxa předal cenu Knihovna roku 2023

12.10.2023 13:08|ministerstvo

Dne 12. 10. 2023 v 11 hodin byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2023.

 

Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

© Foto: SKIP

 

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Místní knihovna obce Halenkovice (Zlínský kraj) za vybudování architektonicky nadčasového prostoru knihovny s citlivě zakomponovanými prvky lokální historie, nadstandardní podporu zřizovatele a za osobní přístup knihovnice při proměňování knihovny v živé komunitní centrum.

Diplomy obdržely Místní lidová knihovna Sněžné (Vysočina) za vytvoření živého komunitního centra, originální podporu a rozvoj dětského čtenářství hravou formou a za uplatňování inspirativních témat oslovujících všechny generace a Obecní knihovna Dolní Břežany(Středočeský kraj) za mimořádný přínos v rozvoji místní komunity, kreativní a interaktivní přístup ke čtenářům všech věkových skupin a za podporu vzdělávání a kultury v obci.

 

© Foto: SKIP

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Městskou knihovnu v Praze za projekt Kiosek – první samoobslužná pobočka v síti Městské knihovny v Praze (a ČR) jako průkopnické zavedení konceptu samoobslužnosti, které pomůže významně rozšířit stávající služby knihovny a je významnou inspirací pro celý systém knihoven. Diplomem byla oceněna Krajská vědecká knihovna v Liberci za projekt Knihovna v Křišťálovém údolí – realizace aktivit v rámci celokrajské kampaně Crystal Valley (Křišťálové údolí), jejíž cílem je propagace regionu jako kolébky sklářského a bižuterního průmyslu, jeho historie i současnosti, je inspirací pro podporu regionální historie a tradic a vzorovým příkladem implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-27.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi