Nastavení cookies

Mapování socio-ekonomického přínosu kulturního a kreativního sektoru je důležité pro správné zacílení podpory 

19.10.2023 11:19|ministerstvo

Ministerstvo kultury vyhlásilo další výzvu Národního plánu obnovy. Jde o výzvu v rámci iniciativy Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru a jejím cílem je zmapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví na národní úrovni.

 

Podpořeny budou výzkumné projekty, které povedou k vytvoření analytických materiálů o ekonomickém přínosu kulturního a kreativního sektoru pro národní hrubý domácí produkt a dále o sociálním přínosu těchto odvětví. V neposlední řadě je cílem zmapovat potřeby sektoru, především potřeby firem, které v kulturně kreativních odvětvích působí.

Mapování kulturního a kreativního sektoru z pohledu jeho socio-ekonomického přínosu je důležité pro zjištění, v jaké je kondici. Ale je i výraznou pomocí pro správné zacílení pomoci a podpory do budoucna. Pro firmy a subjekty, které v tomto specifickém sektoru působí, je pak naopak důležitá možnost srovnání s ostatními sektory ekonomiky na národní úrovni. A samozřejmě možnost inspirace v regionu střední Evropy. Obojí jsou kroky k jejich dalšímu rozvoji a hledání nových cest,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Na ověřování ekonomických dat o kulturním a kreativním sektoru spolupracuje s ministerstvem kultury Český statistický úřad. Připravil základní data z Registru ekonomických subjektů a v průběhu výzvy bude se získanými novými daty dále pracovat a ověřovat je. Spolupráce mezi našimi institucemi v takovém měřítku je skvělá, a za to bych chtěl poděkovat.

Výzva je určena profesním a oborovým asociacím nebo profesním komorám z oblasti KKO. Žádost o dotaci si mohou podat také výzkumné organizace a vysoké školy, které budou k podání žádosti o dotaci pověřeny profesními či oborovými asociacemi nebo profesními komorami.

Alokace pro výzvu je celkem 9 000 000 Kč na roky 2024/2025. Konec realizace projektů připadá na 31. 5. 2025.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 19. 10. 2023 od 9:00 hod. do 21. 11. 2023 do 15:00 hod.

Odkaz na výzvu: https://www.mkcr.cz/narodni-mapovani-socio-ekonomickeho-prinosu-kko

 

Kontakt: 
Jana Zechmeisterová

tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi