Nastavení cookies

Petr Brandl: Příběh bohéma 

19.10.2023 16:45|příspěvkové organizace

Národní galerie Praha zahájí 20. října ve Valdštejnské jízdárně výstavu jednoho z nejvýznamnějších českých barokních umělců – Petra Brandla, geniálního malíře, ale také věčného dlužníka, nevěrného manžela, marnotratníka, velkého gurmána a … vězně. 

 

Výstava čítající 64 převážně velkoformátových autorových maleb poprvé představí také díla nově objevená, či dosud nevystavená jako jsou Křest Kristův, Vize sv. Anny nebo Vlastní podobizna zvaná Vídeňská, ale především provede návštěvníky bohatým životním příběhem Petra Brandla. 

Výstava prezentuje nové poznatky o Brandlově tvorbě, které jsou výsledkem dlouhodbé badatelské činnosti a navazuje na předchozí projekty Národní galerie Praha i kurátorky výstavy Andrey Steckerové. Celý koncept je nově postaven na vyprávění dvou prolínajících se příběhů: příběhu výjimečné umělecké tvorby  a neméně výjimečného života, k němuž máme dochováno nebývalé množství archivních dokladů. Ty vykreslují Brandla jako člověka odmítajícího společenské a profesní konvence i jako umělce, pro něhož tvůrčí a osobní svoboda stála na prvním místě. 

Na výstavě je ke shlédnutí široký rozsah Brandlovy tvorby. Návštěníci mohou spatřit monumentální, několikametrová oltářní plátna, na nichž se odehrávají dramatické děje ze života světic a světců, ale také umělcovy portréty, a to včetně podobizny jedné z nejvíce kontroverzních osobností barokní kultury – hraběte Františka Antonína Šporka. Málo známou malířskou polohou jsou pak Brandlovy žánrové malby, které zachycují svět podvodných mastičkářek a felčarů, kuřáků i prostitutek.  Jednu z dominant výstavy tvoří Brandlovo největší plátno Historie Josefa Egyptského. Toto dílo, zapůjčené ze zámku v Jindřichově Hradci, prošlo před výstavou náročným restaurováním spolu s dalšími dvaceti díly, a to včetně oltářních maleb. Komplexní restaurování děl trvalo téměř dva roky a podílel se na něm tým restaurátorů Národní galerie Praha. Restaurování obrazu Historie Josefa Egyptského také částečně finančně podpořil Národní památkový ústav.

Samostatnou sekci výstavy tvoří obrazy, na nichž Brandl ostentativně předvádí svou originální, naprosto nekonvenční a na svou dobu moderní malířskou techniku. Brandlovo haptické až sochařské vnímání malby jeho dílu vtisklo jedinečný autorský rukopis.  Na výstavě je také zastoupeno dílo Brandlova spolupracovníka a blízkého přítele, slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna, jehož fenomenální tvorba je spojena například se sochařkou výzdobou areálu zámku a hospitalu v Kuksu. 

Výstava dále připomíná dílo Brandlova oficiálního učitele Kristiána Schrödera, tvorbu Brandlova slavného předchůdce, malíře Karla Škréty i malby jeho současníků a následovníků (Jan Kupecký, Michael Václav Halbax, Filip Kristián Bentum). Vyjímečnost Brandlovy tvorby a jeho života podtrhuje inovativní instalace architekta Romana Brychty.

Výstavou návštěvníky provede kreativně zpracovaný audioprůvodce (Autor: René Levínský, Režie: Johana Ožvold), dětské diváky provedou výstavou hravé a edukativní videoanimace o životě a díle Petra Brandla (Autor: Tomáš Zach, namluvil: Kryštof Hádek) nebo dva videodokumenty, které zpracovávají časosběrný materiál z průběhu procesu restaurování největšího Brandlova díla Historie Josefa Egyptského (Režie: Jan Strejcovský). Výstavu doprovodí také obsáhlý výkladový katalog a publikace pro děti a mládež z tradiční edice Národní galerie Praha Obrazy do kapsy. K výstavnímu projektu je naplánován bohatý doprovodný program v podobě tematicky zaměřených komentovaných prohlídek.  

Další informace k životu a dílu Petra Brandla lze nalézt v online databázi: www.petrbrandl.eu

 

Zápůjčky děl na výstavu laskavě poskytli: 

 • Arcibiskupství pražské 
 • Benediktinské arciopatství v Břevnově sv. Vojtěcha a sv. Markéty 
 • Biskupství českobudějovické  
 • Biskupství královéhradecké 
 • Biskupství litoměřické 
 • Cisterciácké opatství Vyšší Brod 
 • Kanonie premonstrátů v Nové Říši 
 • Klášter kapucínů Praha-Hradčany 
 • Kolowratská obrazárna v Rychnově nad Kněžnou 
 • Královská kanonie premonstrátů na Strahově 
 • Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu  
 • Muzeum Jindřichohradecka 
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu 
 • Muzeum a galerie v Prostějově 
 • Národní muzeum 
 • Národní památkový ústav 
 • generální ředitelství 
 • Územní odborné pracoviště v Liberci 
 • Územní památková správa na Sychrově 
 • Územní památková správa v Českých Budějovicích  
 • Územní památková správa v Praze 
 • Oblastní galerie v Liberci 
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Żabowie 
 • Parafia pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim – Diecezja Legnicka 
 • Plzeňská diecéze – Římskokatolická farnost Manětín 
 • Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou 
 • Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín 
 • Římskokatolická farnost Blatná 
 • Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec 
 • Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy 
 • Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora 
 • Soukromí majitelé děl 
 • Správa Pražského hradu 
 • Vlastivědné muzeum Olomouc 

Petr Brandl: Příběh bohéma 
Valdštejnská jízdárna, 20/10/2023 – 11/2/2024 

Kurátorka: Andrea Steckerová 
Architekti výstavy: Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šímová 
Grafici výstavy: Kristina Ambrozová, Štěpán Malovec 

Národní galerie Praha děkuje Senátu České republiky za velkorysé zapůjčení prostor Valdštejnské jízdárny pro realizaci výstavy a Národnímu památkovému ústavu za poskytnutí dotace na restaurátorské činnosti. 

Podrobnosti najdete na webu ngprague.cz
 

Kontakt:
Adam Steinwicht
Tiskový mluvčí/ PR specialista
T: +420 734 357 023
E: adam.steinwicht@ngprague.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi