Nastavení cookies

Martin Baxa předal státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2023

19.10.2023 21:50|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa předal 19. října 2023 na Nové scéně Národního divadla státní ceny za literaturu a překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury v dalších uměleckých oblastech. 

 

Ceny se udílejí vždy u příležitosti státního svátku 28. října. Letošní porota jmenovaná ministrem kultury ocenila celkem osm mimořádných osobností české kulturní scény.

Prožíváme složitou a nejistou dějinnou chvíli. Čelíme zřejmě největším výzvám v historii samostatné, svobodné České republiky. Výzvám politickým a společenským, lokálním stejně jako globálním. Tím spíš je nutné v této situaci ocenit kulturu – jako důležitou jistotu, jako paměť, jako oázu svého druhu. Ale také jako povzbuzení a motivaci k další tvůrčí práci, k příštím velkým dílům na poli krásné literatury, uměleckého překladu, divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a filmu. Gratuluji všem letošním laureátkám a laureátům – a upřímně jim za jejich výjimečné výkony děkuji.

Martin Baxa, ministr kultury

 

Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury pak za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

  • Státní cena za literaturu byla udělena Jiřímu Kratochvilovi za povídkový soubor Škrtiči bohyně Kálí s přihlédnutím k dosavadnímu dílu.
  • Státní cena za překladatelské dílo byla udělena Jarce Vrbové za celoživotní přínos ke zprostředkování norské literatury českému čtenáři a příkladnou profesionalitu.   
  • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Arnoštu Goldflamovi za v každém ohledu autorský vklad do českého divadla.  
  • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Jaroslavu Mihulemu za celoživotní muzikologickou a pedagogickou činnost. Jako specialista na osobnost a odkaz Bohuslava Martinů se v období socialismu zasloužil o prosazování a poznávání díla tohoto komunistickýcm režimem záměrně opomíjeného českého skladatele doma i v zahraničí. Do svých aktivit, při nichž osvědčil statečné občanské postoje, investoval úctyhodné organizační, dramaturgické a publicistické úsilí. 
  • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Aleně Kučerové za vysoce autentický přístup k tvorbě i k životu a nadčasové kvality jejího díla.
  • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Janu Línkovi za celoživotní snahu o vytváření důstojného a přívětivého prostředí pro seniory, která započala v 70. a 80. letech 20. století v autorské dvojici s Vladem Miluničem a pokračovala i po roce 1989 v rámci vlastního ateliéru.
  • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Vladimírovi Pucholtovi za osobitý způsob herecké práce, díky kterému ve filmu vytvořil ikonické postavy oslovující již několik generací, s přihlédnutím k jeho divadelním rolím, a za morální občanský postoj.
  • Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize in memoriam byla udělena Artemiu Benkimu za dlouhodobou kultivaci českého audiovizuálního prostředí distribučními a producentskými aktivitami sahajícími do počátku devadesátých let, s přihlédnutím k jeho výrazné umělecké tvorbě.

Podrobné informace o oceněných a jejich díle

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi