Nastavení cookies

Česko-tchajwanská spolupráce Muzea literatury

23.10.2023 15:40|příspěvkové organizace

Ve dnech 12. října až 17. října 2023 navštívil ředitel Památníku národního písemnictví / Muzea literatury (PNP/ML) Zdeněk Freisleben Tchaj-wan (Čínskou republiku) a sešel se s ředitelkou National Museum of Taiwan Literature (NMTL) Nikky Lin a řediteli dalších významných tchajwanských muzejních institucí.

 

Během své návštěvy podepsal memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci mezi PNP/ML a NMTL. Ke slavnostnímu podpisu došlo za účasti ministra kultury Tchaj-wanu a vedoucího České ekonomické a kulturní kanceláře Taipei Davida Steinkeho a dalších předních představitelů tchajwanské kultury a univerzit. 

Ředitel PNP/ML v NMTL, které má své hlavní sídlo ve městě Tainan, rovněž přednesl přednášku na téma nová expozice Muzea literatury a činnost muzea a dále se účastnil oslav dvacátého výročí založení NMTL. Nechyběla ani důležitá jednání o chystaných společných projektech. 

PNP/ML a NMTL na roky 2024 až 2025 připravují výstavu české literatury v NMTL na téma The Prague Spring of 1968: Exhibition of Contemporary Czech Literature a dále výstavu Nejkrásnějších českých knih roku 2022 v pobočce NMTL v Taipei, která se bude otevírat v roce 2024. 

Návštěva Tchaj-wanu byla pro PNP/ML velmi důležitým momentem vzájemné mezinárodní spolupráce v oblasti muzejnictví a příslibem mimořádných výstavních projektů. 

 

26. října v 10:00 proběhne v Muzeu literatury vernisáž panelové výstavy tchajwanské literatury ve spolupráci s National Museum of Taiwan Literature, Součástí vernisáže bude přednáška tchajwanského básníka pana Hunga Hunga pod názvem „Poetika vzdoru v moderní tchajwanské poezii“.

 

Kontakt:
Ivan Adamovič
PR manažer / Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: adamovic@pamatnik-np.cz​​​​​​​
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi