Nastavení cookies

Muzeum romské kultury předalo svou tradiční cenu bývalému kolegovi, zesnulému Robinu Striovi

23.10.2023 12:32|příspěvkové organizace

V pátek  dne 20. 10. 2023 proběhlo slavnostní předávání Ceny Muzea romské kultury. Tato cena se nepřetržitě uděluje již od roku 2009. Jejím záměrem je ocenit osobnost, která svým působením přispěla k rozvoji, propagaci a uchování romské kultury a přispěla také k fungování Muzea romské kultury. 

 

Návrhy na ocenění podávají zaměstnanci muzea či jiní odborníci. O výběru oceněných pak v hlasování rozhoduje Rada Muzea romské kultury. 

 

V letošním roce byla cena udělena našemu na jaře náhle zesnulému kolegovi, režisérovi, kameramanovi, romskému aktivistovi, muzejnímu video kurátorovi a výjimečnému člověku Robinu Striovi, DiS., in memoriam.

Cena mu byla udělena za plné osobní nasazení při snaze o etnoemancipaci Romů, obzvláště pak o rozvoj romské mládeže, pro níž byl často přirozeným vzorem a velkou inspirací, za energický boj proti stereotypizaci Romů i za širokospektrou práci pro Muzeum romské kultury, kterou vykonal, a ještě mohl vykonat. 

Robin Stria byl vystudoval Vyšší odbornou školu sociálně právní a pracoval jako sociální pracovních v brněnských organizacích IQ Roma servis a DROM, kde byl vedoucím komunitního centra. S časem se u něj rozvinula vášeň pro kameru a audiovizuální tvorbu, jako samouk začal tvořit vlastní videa a krátké dokumenty. Klíčovým tématem jeho profesního i osobního života byla romská etnoemancipace a participace Romů. Právě romipen (romství) se stal i předmětem jeho filmařské tvorby. V roce 2017 režíroval historicky první romský scénický sitcom Miri fajta (Moje rodina) následně vznikla i filmová verze příběhu a o samotném vzniku je natočen i dokumentární film. V brněnském Amaro records natáčel a režíroval několik videoklipů romských hudebníků.

V roce 2019 spoluzaložil Tuke TV, svébytné internetové médium věnující se výrobě vlastních pořadů i zakázkové filmové produkci. Své filmařské uplatnění nalezl také v Muzeu romské kultury, kde působil na pozici kurátora videofondu. V Muzeu se stal nedílnou součástí muzejní dokumentaristiky i akcí pro veřejnost. Zemřel po krátké těžké nemoci 17. 3. 2023 ve věku nedožitých 33 let.

V minulých letech byli Cenou Muzea romské kultury oceněni např. Ctibor Nečas, Ignác Zima, Karel Holomek, Jana Šustová, Margita Lázoková, Bartoloměj Daniel (in memoriam), Emília Rigová a další. 

Cena byla udělena během slavnostního večera, konaného v prostorách Muzea romské kultury. Součástí akce byl také kulturní vzpomínkový program, kdy na laureáta zavzpomínali jeho kolegové z různých oblastí jeho profesního života (Miroslav Zima, Gejza Horváth, Micheala Lebeda). Ve video medailonu na něj zavzpomínal také prezident Petr Pavel, v jehož předvolební kampani byl Robin profesně i osobně zainteresován. 

Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka Statutárního města Brna Markéta Vaňková.

 

Kontakt:
Mgr. Karolina Spielmannová
vedoucí Oddělení vztahů s veřejností 
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno
T: +420 775 407 065
E: media@rommuz.cz
W: rommuz.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi