Nastavení cookies

Ministr kultury předal certifikáty UNESCO Paměť světa

24.10.2023 15:22|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa předal certifikáty zápisu do mezinárodního rejstříku programu Paměť světa.

 

Paměť světa je program UNESCO, jehož cílem je zachování nejvzácnějšího dokumentárního dědictví lidstva a jeho zpřístupnění prostřednictvím moderní informační techniky. Byl založen v roce 1992 a při jeho zrodu stála i Národní knihovna ČR, která pro něj vytvořila i pilotní projekt. 

Bylo mi ctí přivítat v Nostickém paláci vzácné hosty a předat certifikáty nejnovějších zápisů do programu Paměť světa, a to Archivu Antonína Dvořáka a Mollovy mapové sbírky. Mezinárodní rejstřík Paměti světa je prestižní seznam, který obsahuje nejvýznamnější a nejvzácnější položky světového dokumentárního dědictví. Česká republika nyní přispěla již devátým a desátým zápisem,“ řekl ministr kultury Martin Baxa. 

Archiv Antonína Dvořáka zahrnuje dokumentární dědictví po jednom z nejvýznamnějších světově proslulých skladatelů 19. století – Antonínu Dvořákovi (1841–1904), jehož dílo náleží k vrcholům světové hudby tohoto období. Obsahuje většinu Dvořákových notových rukopisů, důležité jím autorizované opisy jeho skladeb a první vydání jeho děl, ale i soubor korespondence, diplomy, čestná jmenování, aj. Jedná se o svědectví o díle osobnosti, která přinesla jedinečné a inovativní postupy v hudební kompozici. Archiv je zároveň mimořádným svědectvím o hudební kultuře a postavení umělce ve 2. pol. 19 stol., která byla klíčovou etapou pro vývoj moderního světa.  Archiv je považován za součást kulturního dědictví České republiky, protože je svědectvím o Antonínu Dvořákovi jako jednom ze zakladatelů české hudební kultury a o jeho díle, které je reflektováno veřejností jako příspěvek českých zemí do světového kulturního pokladu. Sbírku je možné si prohlédnout v Českém muzeu hudby – Národním muzeu v Praze.

 

Mollova mapová sbírka představuje ojedinělý a výjimečně rozsáhlý doklad sběratelství map z doby raného osvícenství. Zahrnuje mapy a veduty od konce 16. století do 60. let 18. století, geograficky pokrývá rozsáhlé území zhruba v hranicích následujících dnešních států: Rakouska, České republiky, Slovinska, Německa, Švýcarska, Nizozemí, Lucemburska, Belgie, Itálie, Vatikánu, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska, Maďarska, Slovenska, okrajově také Moldávie, Bulharska, Ukrajiny a Francie. Řada plánů z oblasti České republiky, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Itálie a Bosny je rukopisných, jedná se tedy o unikátní vyobrazení daných území.

Jedinečnost sbírky spočívá také v zachované původní promyšlené struktuře vytvořené v polovině 18. století a doložené i původními rukopisnými katalogy. V případě některých oblastí (zejména Uher) představují časově první soupisy kartografických zpracování daných území. Správcem sbírky je Moravská zemská knihovna v Brně.  

Certifikáty převzali generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a ředitel Moravské Zemské knihovny Tomáš Kubíček. 

Dosavadní zápisy ČR:

  • Archiv Leoše Janáčka (Moravské zemské muzeum),  
  • Sbírka Camociových map (Přírodovědecká fakulta UK) 
  • Sbírka středověkých rukopisů české reformace (Národní knihovna ČR)
  • Sbírka ruských, ukrajinských a běloruských exilových periodik 1918 - 1945 (Národní knihovna ČR) 
  • Sbírka 526 univerzitních tezí 1637- 1754 (Národní knihovna ČR)
  • Libri Prohibiti: Československé samizdatové publikace 1948- 1989 
  • Pohyblivé obrázky Émile Reynaud (Národní technické muzeum)
  • Kynžvartská daguerrotypie - zrod moderních visuálních medií (Národní technické muzeum)

 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi