Nastavení cookies

Česká stopa v nizozemském Naardenu 

25.10.2023 15:00|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě se podílelo na nové výstavě „The Labyrinth of Comenius and Huptych“ (Komenského Labyrint a Huptych), která byla slavnostně otevřena v naardenském muzeu ve čtvrtek 19. října. 

 

V letošním roce si připomínáme 400 let od sepsání Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce, které je nejenom jedním z nejhodnotnějších spisů starší české literatury, ale inspirovalo také mnoho umělců. Výtvarník Miroslav Huptych se tématem Labyrintu dlouhodobě zabývá a jeho digitální koláže tvoří ústřední exponáty výstavy. Česká stopa zde však nekončí, neboť v Comenius Museum en Mausoleum (Komenského muzeu a mauzoleu) v nizozemském Naardenu, kde bude výstava instalována až do srpna 2024, je k vidění také 12 uměleckých předmětů vytvořených studenty SUPŠS ze Železného Brodu. Předměty vznikly pro soutěž, jejíhož vítěze vybere odborná porota na začátku příštího roku. 

 

 

Metaforu labyrintu používá Komenský ve své tvorbě často, lze ji chápat jako označení komplexní, komplikované a hříchem zamotané situace, kde člověk může sejít na špatnou cestu a nemusí najít východisko. V roce 1623 tomuto tématu věnoval jedno ze svých stěžejních děl a rukopis opatřil i malou kresbou, kde svět ztotožnil se stylizovaným městem plným lidských staveb, v němž se hemží lidé, zmateni a zblouzněni, ale které je zároveň uspořádáno do smysluplné struktury. Město-svět labyrintu pulsuje čilým ruchem, ale při bližším zkoumání vyvstává bezvýchodnost lidských osudů. 

 

Labyrint je významným symbolem a také častým uměleckým motivem, což lze vidět i na výstavě. Česká republika a Nizozemsko byly opět spojeny osobou Komenského a výsledkem je unikátní prezentace českého umění a tohoto symbolu klíčového pro Komenského. Odkaz Jana Amose tak zůstává stále aktuální a prostřednictvím této výstavy může být znovu prezentován světu. 


Kontakt:
Robert Provodovský

produkční, muzejní pedagog, pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
T: +420 572 632 288 linka 216
M: +420 603 370 227
E: provodovsky@mjakub.cz
www.mjakub.cz

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi