Nastavení cookies

Dlouholetý ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna dostal od ministra kultury resortní ocenění

06.11.2023 13:26|ministerstvo

Resortní medailí Artis Bohemiae Amicis ocenil ministr kultury Martin Baxa jeho celoživotní zásluhy v oblasti hudebního organizátorství a fundraisingu a šíření dobrého jména jednoho z nejproslulejších českých festivalů klasické hudby, Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Medaile mu byla udělena v souvislosti s ukončením jeho působení ve funkci ředitele festivalu.

 

Národní festival Smetanova Litomyšl patří k největším a nejvýznamnějším festivalům klasickéhudby v České republice, zároveň se pyšní jednou z nejdelších tradic. Koná se každoročně na přelomu června a července přímo v místě narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany – na litomyšlském zámku. Rozmanitá dramaturgie, zahrnující kromě děl operních také koncerty, oratoria a hudebně-inscenační projekty, každoročně přivádí do hledišť desetitisíce návštěvníků, okouzlených vynikající akustikou zámeckého nádvoří a neopakovatelnou atmosférou celého areálu i města.

 

Jan Pikna byl ředitelem festivalu od roku 1997, na jeho pořádání a rozvoji se však podílel i dříve, od roku 1994 do 1997 byl vedoucím produkce. „Smetanova Litomyšl byla založena již v roce 1946, ale tehdy ještě bývala víkendovou kulturní akcí regionálního významu. Teprve v devadesátých letech dvacátého století se právě pod vedením Jana Pikny změnila v nejrozsáhlejší mimopražský festival klasické hudby celostátního významu s výrazným mezinárodním přesahem. Rozrostl se délkou trvání, počtem pořadů, ale také se velmi výrazně zvýšila jeho umělecká kvalita a stal se všeobecně známým. Zásluhy pana Pikny o dobré jméno festivalu klasické hudby jsou dlouholeté, nezpochybnitelné a všeobecně známé a já mu za jeho profesní práci děkuji,“ uvedl v gratulační řeči Martin Baxa.

 

I přes veškerou profesionalitu si Smetanova Litomyšl pod vedením ředitele Jana Pikny zachovala vlídnost a osobní přístup k návštěvníkům, přátelský, až rodinný charakter přinášející radost, odpočinek, pozitivní myšlení. I za to byl Jan Pikna v roce 2008 oceněn Cenou Ď jako „Vzor etiky a národní hrdosti", a v roce 2015 hned dvěma cenami „Manažer roku", a to v kategoriích Služby pro veřejnost a Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců. Jan Pikna je rovněž členem rady Asociace hudebních festivalů České republiky, sdružující nejvýznamnější festivaly klasické hudby.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi