Nastavení cookies

Petr Nedoma po 30 letech odchází z pozice ředitele Galerie Rudolfinum, na jeho místo nastupuje Julia Tatiana Bailey

06.11.2023 17:01|příspěvkové organizace

Petr Nedoma se rozhodl k 31. prosinci 2023 odstoupit po třiceti letech z pozice ředitele Galerie Rudolfinum. Na jeho místo od nového roku nastupuje britská historička umění a kurátorka Julia Tatiana Bailey, která se svým projektem zvítězila ve dvoukolovém výběrovém řízení. 

 

Galerie Rudolfinum administrativně spadá pod Českou filharmonii, jejíž generální ředitel David Mareček dnes novou ředitelku představil na tiskové konferenci.

Galerie Rudolfinum je od samého počátku v roce 1994 koncipována jako otevřený prostor pro současné výtvarné umění s jednoznačným zaměřením na překračování hranic. Těch geografických, mentálních i uměleckých. Na prvním místě však stálo vždy domácí publikum, kterému byly adresovány mezinárodní výstavy, jež ve výstavním programu převažovaly. Velice se osvědčila strategie zařazovat české umělce do mezinárodního kontextu na domácí půdě, tedy umožnit jak umělcům, tak i publiku na ‚své‘ půdě vidět, cítit, promýšlet to, co přicházelo zvenčí,“ uvádí odstupující ředitel Petr Nedoma.

Výstavní program sledoval v průběhu času vždy několik základních dramaturgických linií, které se v dlouhodobém horizontu postupně proplétaly a znovu slévaly ve velmi promyšlený celek umožňující nahlédnout sledovanou problematiku velmi komplexním způsobem. Při pohledu zpět je zřetelný odraz nejrůznějších dobových tendencí a trendů, jež mapovaly proměny myšlení a vývoje uměleckého výrazu. Galerie Rudolfinum se v tomto ohledu vždy profilovala jako instituce, která přináší to zásadní v dané oblasti a době s jasným výhledem do budoucnosti.

Zvláště v posledních několika letech se dařilo vedle výstav českých tvůrců realizovat nesmírně náročné mezinárodní projekty, například Loni v Marienbadu v roce 2016 nebo výstavu Krištofa Kintery Nervous Treess neuvěřitelnými 165 tisíci návštěvníků o rok později. Výstavou Domestic Arenas jsme otevřeli novou dramaturgickou linii tzv. lens-based artu pokračující třeba výstavou Arthura Jafy, který půl roku po své prezentaci v Galerii Rudolfinum získal Zlatého lva na Benátském bienále v roce 2019. Vysoký zájem zaznamenala Papírová věž Daniela Pitína i výstava věnovaná problematice blackness, postkolonialismu i otázce genderu s názvem Not Without Joy. Následovala výstava Jiřího Příhody nazvaná VOID a o rok později NAVE s hudbou Briana Eno a také fragilités, fenomenální soubor děl s tématem křehkosti s vloženou historickou výstavou dvou žen Marie Bartuszové a Aliny Szapocznikow. Volný vstup, který jsme zavedli před přibližně pěti lety, přispěl k násobnému počtu návštěvníků, kdy za poslední rok jsme překročili hranici 130 tisíc diváků. A tato tendence má stále vzestupnou linii,“ říká Petr Nedoma a uzavírá hodnocení svého působení v čele Galerie Rudolfinum od roku 1994 v číslech:

Velmi zjednodušeně řečeno, třicet let znamenalo 120 výstav, přibližně 1 700 000 návštěvníků, 1061 umělců, 72 kurátorů, přes 100 katalogů a samozřejmě nespočet prožitků, emocí i faktů, které formovaly naše publikum.

 

„Spolupráce s Petrem Nedomou pro mne byla cenná odborně i lidsky. Petr mi svým zaníceným přístupem otevřel svět současného výtvarného umění. V Galerii Rudolfinum jsem byl svědkem řady nezapomenutelných výstav a bylo mi ctí, že jsem ho mohl nazývat téměř třináct let svým kolegou,“ zdůrazňuje David Mareček, generální ředitel České filharmonie. „Vítězství Julie Bailey ve výběrovém řízení mne naplňuje nadějí, že úspěšné fungování Galerie Rudolfinum bude pokračovat. Přesvědčila mne její zkušenost z významných zahraničních galerií včetně londýnské Tate Modern, a také široké spektrum jejích profesních aktivit. Domnívám se, že má veškeré předpoklady stát se úspěšnou ředitelkou Galerie Rudolfinum.

Nová ředitelka vzešla z dvoukolového výběrového řízení. Do prvního kola se přihlásilo čtrnáct kandidátů, z nichž do druhého kola postoupilo pět. Ve výběrovém řízení uchazeče hodnotila a vybírala mezinárodní komise. Jejími členy byli David Mareček, Ondřej Matyáš a Michal Medek za Českou filharmonii, Petr Nedoma (Galerie Rudolfinum), Helena Musilová (poradkyně ministra kultury, hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy), Johanka Lomová (Spolek Skutek, odborná asistentka UMPRUM), Alexandra Kusá (generální ředitelka SNG), Hanna Wróblewska (historička umění a kurátorka, bývalá ředitelka Národní galerie umění Zachęta, Varšava, Polsko), Alexander Klar (ředitel Hamburger Kunsthalle, Německo), Vladimír Brož (Vladimír 518) a zástupce ministerstva kultury Milan Němeček, vrchní ředitel sekce živého umění.

Je pro mě velkou ctí, že mi bylo svěřeno vedení Galerie Rudolfinum, která vstupuje do čtvrtého desetiletí své existence. Po mnoho let ji vzorně vedl Petr Nedoma, díky němuž se tato galerie stala jedním z nejvýznamnějších prostorů pro současné umění ve střední Evropě, a já jsem odhodlána na jeho odkaz navázat. Jsem přesvědčena o roli této galerie jako živé platformy pro sdílení českého a zahraničního umění s místní komunitou a s návštěvníky Prahy, která zároveň vytváří příležitosti pro posílení místní umělecké scény prostřednictvím přeshraniční spolupráce umělců a kurátorů. Vzhledem k tomu, že jsem nejprve studovala hudbu, než jsem se zaměřila na výtvarné umění, těším se také na spolupráci s Českou filharmonií, která přispěje k většímu uznání statutu Prahy jako jedné z nejvýznamnějších evropských kulturních metropolí,“ uvedla Julia Tatiana Bailey, která vedení Galerie Rudolfinum převezme od 1. ledna 2024.

Poznámky pro editory

Statistika 30 let Petra Nedomy v čele Galerie Rudolfinum
Počet výstav: 120
Počet vystavujících umělců: 1061
Počet kurátorů: 72, z toho 34 žen
Počet návštěvníků: 1 658 586 (1994 – 24. 9. 2023)

PhDr. Petr Nedoma je český historik umění a kurátor. Galerii Rudolfinum jako ředitel vedl od roku 1994, své působení v této funkci se rozhodl ukončit k 31. prosinci 2023.

 

Dr. Julia Tatiana Bailey je historička umění a kurátorka žijící v Praze, která studovala v Londýně a Washingtonu. Jako kurátorka moderního a současného umění v Národní galerii v Praze připravila například výstavy Alberto Giacometti, Viktor Pivovarov: Moskevská gotika a Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal. Předtím pracovala v oblasti akvizic středoevropského a východoevropského umění v Tate Modern a byla asistentkou kurátora přelomového výstavního projektu Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power, jenž putoval z Velké Británie do několika muzeí v USA. Ještě předtím působila jako marketingová manažerka současných výstav ve Victoria and Albert Museum a Royal Academy of Arts a poté absolvovala předdoktorandský pobyt ve Smithsonian American Art Museum. Má doktorský a magisterský titul v oboru dějin umění, bakalářský titul v oboru hudba a je absolventkou oboru management.

 

O Galerii Rudolfinum

Jako výstavní nesbírková instituce (tzv. Kunsthalle) se Galerie Rudolfinum zaměřuje především na prezentaci současného zahraničního, ale i českého umění. Dlouhodobým cílem Galerie Rudolfinum je budování otevřeného komunikačního prostoru, jehož součástí je nejen pořádání výstav, ale také aktivní vydavatelská činnost, vytváření edukačních programů pro školy i veřejnost, organizování přednášek, seminářů, divadelních představení, hudebních přehlídek apod. Pro tyto aktivity slouží nejen galerie, ale i samostatné edukační centrum Artpark, jehož dramaturgie navazuje na probíhající výstavy s cílem přiblížit současné umění především dětem a mládeži, ale i dospělým.

Galerie Rudolfinum byla založena 1. ledna 1994 jako státní instituce v rámci České filharmonie, se kterou sídlí v historické budově pražského Rudolfina. Galerie je samostatným hospodářským střediskem České filharmonie a spadá pod působení Ministerstva kultury České republiky.

Kontakt:
Luděk Březina

Česká filharmonie
T: +420 736 605 620
E: ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz

Maja Ošťádalová
Galerie Rudolfinum
T: +420 602 441 010
E: ostadalova@rudolfinum.org
W: galerierudolfinum.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi