Nastavení cookies

V Nostickém paláci se již podvanácté sešli památkáři z krajů a pražského magistrátu

07.11.2023 15:07|ministerstvo

Celostátní metodický seminář pro řadové pracovníky památkové péče krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy pořádá každoročně odbor památkové inspekce Ministerstva kultury. Letošním tématem byl nový stavební zákon

 

Účastníky semináře uvítal jménem Ministerstva kultury ředitel Památkové inspekce Martin Zídek. Seminář by nemohl proběhnout bez spolupráce s Kanceláří veřejného ochránce práv, Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním památkovým ústavem. V pracovní části setkání byly demonstrovány případy demolic a znetvoření památek i nepamátek, které v souvislosti s památkovou péčí v památkově chráněných územích řeší Kancelář veřejného ochránce práv (z poslední doby např. demolice historické vily Hlinky 40 v Brně). Dalšími tématy byl stavební řád a územní plánování podle nového stavebního zákona, změny v zákoně o státní památkové péči v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a závěrem byla představena nová metodika vedení Ústředního seznamu kulturních památek ČR.


 

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi