Nastavení cookies

TEKUTÉ PÍSKY byly oceněny cenou!

13.11.2023 14:49|příspěvkové organizace

Publikace TEKUTÉ PÍSKY, kterou připravil NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s dalšími odborníky, i její editor Alexandr Gregar byli dne 8. 11. oceněni Cenou Divadelních novin za tvůrčí počin v sezoně 2022/2023 v kategorii Publikační počin v oblasti divadla. Publikace byla jedním ze tří titulů nominovaných na tuto cenu.

 

TEKUTÉ PÍSKY

Šedesát ročníků Šrámkova Písku, festivalu amatérského divadla, mladého, netradičního, autorského, alternativního, divadla v pohybu etc., od malých jevištních forem k divadlu experimentálnímu… 

1957–2021 

Autoři: CRHOVÁ Alena a GREGAR Alexandr (ed); CÍSAŘ Jan; HULEC Vladimír; LÁZŇOVSKÁ Lenka; MACHÁČEK Petr Odo, RICHTER Luděk; TOMAS Karel; VEDRAL Jan

1. vydání, Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, útvar ARTAMA, 2022. 270 stran. ISBN 978-80-7068-372-9

 

Publikace mapuje 60 ročníků Šrámkova Písku, vývoj této přehlídky v čase a její proměny z pohledu celospolečenských změn a vývoje souborů, které se ŠP v průběhu let účastnily. 

V průběhu roku 2020–2021 byly postupně zpracovány podklady z dobových časopisů, publikací, dochovaných článků a dalších archivních materiálů NIPOS. Na základě těchto archiválií vznikl stěžejní text almanachu popisující jednotlivé ročníky od roku 1957 do roku 2021 včetně hlavního a doprovodného programu, doplněný citacemi porotců, lektorů a dalších osobností, které v daném roce Šrámkův Písek navštívili. Almanach obsahuje základní charakteristiku a proměny v metodice jednotlivých ročníků, každých deset ročníků je předznamenáno samostatnou úvahou o vývoji přehlídky v desetiletí. Publikaci doplňují osobní pohledy (glosy) na určitá období ŠP Lenky Lázňovské, Jana Císaře, Vladimíra Hulce, Petra Macháčka, Luďka Richtera, Karla Tomase a Jana Vedrala, kteří Šrámkův Písek v čase sledovali, utvářeli a organizovali. Kniha je doplněna seznamem literatury, jmenným rejstříkem, seznamem jednotlivých ročníků, dobovým obrazovým a fotografickým materiálem. 

Publikace Tekuté Písky byla připravovaná průběžně od poloviny roku 2020 do června 2022, kdy vyšla tiskem. Veřejnosti byla představena v rámci výstavy věnované 60. ročníkům Šrámkova Písku na 92. Jiráskově Hronově. 

Publikace je neprodejná a nesmí být užita ke komerčním účelům, šíření publikace je možné pouze za účelem nekomerční propagace NIPOS a lze ji objednat za poštovné v e-shopu na www.nipos.cz

 

Kontakt:
Alena Crhová

NIPOS (útvar ARTAMA)
T: 604 569 781
E: crhova@nipos.cz

Karel Tomas
NIPOS
T: 603 480 111
E: tomas@nipos.cz

Tomáš Čivrný
NIPOS, public relations
T: 221 507 943
E: civrny@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi