Nastavení cookies

Slavnostní setkání k 20. výročí přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

15.11.2023 15:40|ministerstvo

Slavnostní setkání za účasti ministra kultury Martina Baxy a dalších čestných hostů přineslo ohlédnutí za uskutečněnými projekty, rozvojem spolupráce veřejné správy, výzkumných, vzdělávacích a paměťových institucí, NGO a nositelů nemateriálního kulturního dědictví ČR.

 

Rád bych na dnešním mimořádném setkání poděkoval všem přítomným za jejich dlouholetou a intenzivní práci v oblasti ochrany, zachování, rozvoje a podpory nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky.  Jsem přesvědčen, že naplňování úmluvy v České republice velmi propojilo a sblížilo v péči o nehmotné kulturní dědictví nejen veřejnou správu, ale i konkrétní nositele projevů tohoto dědictví a komunity, jež je sdílejí a pomáhají uchovávat. V oblasti péče o kulturní dědictví tak vznikla velmi funkční síť paměťových institucí na úrovni ministerstva kultury i krajů, která dokumentuje současné dění v této oblasti a pečuje tam, kde je třeba,“ uvedl ministra Baxa na úvod setkání.

 

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví byla přijata v roce 2003 a v platnost vstoupila v roce 2006 po ratifikaci 30. státem. Do roku 2023 k úmluvě přistoupilo celkem 181 států světa. Je první mezinárodní úmluvou, která se věnuje nehmotnému kulturnímu dědictví a významně posílila péči o tento segment kulturního dědictví nejenom u nás, ale také v členských státech. Myšlenky úmluvy se mimo jiné rodily v rámci mezinárodních porad UNESCO konaných v 90. letech ve Strážnici za účasti českých expertů a během svého 14letého působení je nyní Česká republika již podruhé členem mezivládního výrobu. Česká republika k úmluvě přistoupila v roce 2009, ale díky tehdy platným pravidlům byl první český statek nehmotného kulturního dědictví, slovácký verbuňk, uznán za světové dědictví již v roce 2005. Dnes je v Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva zaspáno 8 českých fenoménů: Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010), Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011), Slovenské a české loutkářství (2016), Modrotisk (2018), Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek (2020), Vorařství v Evropě (2022).

 

Slavnostního setkání se zúčastnili zástupci České komise pro UNESCO, ředitelé a náměstci Ministerstva kultury, ředitelé a pracovníci krajských pracovišť pro tradiční lidovou kulturu při krajských muzeích, zástupci krajských úřadů a zástupci nositelů nemateriálních statků zapsaných v Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, spolupracovníci z České národopisné společnosti, zástupci spolupracujících PO MK: NÚLK Strážnice, MSB v Jablonci n. N., NIPOS Praha, MLK Chrudim, NMVP Rožnov p. R., členové poradního orgánu ministra kultury Národní rady pro tradiční lidovou kulturu a další čestní hosté. Součástí akce byla výstava “Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR” a vystoupení cimbálové muziky Danaj ze Strážnice.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi