Nastavení cookies

Martin Baxa předal v žateckém divadle certifikát UNESCO

18.11.2023 16:30|ministerstvo

Česká republika se v září letošního roku dočkala sedmnáctého zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, a to díky nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele.

 

O zápisu rozhodl Výbor pro světové dědictví v Rijádu v Saudské Arábii. Zároveň se jedná o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento prestižní status. Certifikát k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO předal starostovi města Žatec v sobotu 18.11.2023 ministr kultury Martin Baxa, který zároveň poděkoval všem, jež se na přípravě nominace podíleli a popřál mnoho úspěchů s ochranou a prezentací chmelařského dědictví.  

Každý nový zápis České republiky na Seznam světového dědictví nás naplňuje hrdostí, ale zápis Žatce a krajiny žateckého chmele je o to cennější, že je tak úzce spjat s naší národní identitou. Slavíme dnes hodnoty zachovalých nemovitých památek ve spojení s produkční zemědělskou kulturní krajinou, která je zároveň příkladem lokality, kde se památkové kvality potkávají s živou tradicí. Proto děkuji všem, kteří mají na tomto čerstvém úspěchu zásluhu a kteří se podíleli na přípravě nominace, především zástupcům města Žatec a obce Zálužice, zástupcům chmelařů a všech zapojených institucí, všem místním patriotům, ale samozřejmě i kolegům z Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu, kteří k tomu fantastickému výsledku přispěli svou odbornou prací. Jako země s neuvěřitelným počtem sedmnácti zapsaných lokalit na tomto prestižním seznamu již víme, že zápisem to nekončí, ale naopak začíná, a tak bych vám rád vyjádřil podporu v úspěšném naplňování závazků plynoucích z Úmluvy o světovém dědictví, a v péči o novou památku České republiky s výjimečnou světovou hodnotou,“ řekl ministr Baxa při slavnostním předání certifikátu v Městském divadle Žatec. 

Žatec a krajina žateckého chmele představují výjimečné svědectví o silné, po staletí živé kulturní tradici pěstování a zpracování chmele. Zapsaná památka se skládá ze dvou částí, které společně ilustrují celý cyklus pěstování, zpracování a obchodování s nejznámější odrůdou chmele na světě – Žateckým poloraným červeňákem. První část tvoří krajina s chmelnicemi a vesnicemi Trnovany a Stekník včetně stejnojmenného zámku; druhou část představuje historické centrum Žatce spolu s jeho průmyslovou čtvrtí z 19. století, ve které je největší koncentrace staveb spojených se zpracováním a obchodováním chmele. Obě části území jsou si geograficky blízké, propojené řekou Ohří. Tato lokalita a její chmelařské stavební dědictví svědčí o tradici, která je zde praktikována již více než 700 let a která pokračuje dodnes, a to i přes obrovské demografické změny v různých obdobích její historie. V této pozoruhodné kulturní krajině se nachází celá řada prvků: od tradičních chmelnic přes budovy sloužící k sušení, balení, certifikaci a ke skladování chmele až po části historické dopravní sítě silnic, železnice, řeky Ohře a dalších vodních toků. 

Žatec o zápis na prestižní seznam usiloval od roku 2007, kdy byl zapsán na indikativní seznam. Letošní zápis na Seznam světového dědictví UNESCO je výsledkem dlouholeté spolupráce mnoha subjektů samosprávy, státní památkové péče, pěstitelů chmele i Chmelařského institutu, odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR, Českého národního komitétu ICOMOS a dalších odborníků. 


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi