Nastavení cookies

Česká republika se stala členem Výkonné rady UNESCO

20.11.2023 14:11|ministerstvo

Na 42. Generální konferenci, která se koná v sídle UNESCO v Paříži ve dnech 7. až 22. listopadu 2023, byla ČR zvolena do nejvyššího exekutivního orgánu – Výkonné rady UNESCO pro nadcházející čtyřleté období (2023–2027).

 

Výkonná rada je 58členný orgán, ve kterém jsou zastoupeny všechny regiony světa, a který se schází dvakrát ročně, aby dohlížel na realizaci plnění programu UNESCO ve všech oblastech mandátu organizace (vzdělání, rozvoj věd, ochrana životního prostředí, kultura, svoboda projevu …).

Během svého působení ve Výkonné radě se bude ČR věnovat i tématům z oblasti kultury. Jak potvrdily závěry světové konference MONDIACULT 2022, kultura je věcí veřejného zájmu a jedním z motorů udržitelného rozvoje a lepšího života. Ministerstvo kultury je připraveno během mandátu ČR ve Výkonné radě zvyšovat povědomí o významu kreativity a uměleckého vzdělávání jako příležitosti pro obohacení celé společnosti. Naší dlouhodobou prioritou je také péče o kulturní dědictví, zvláště v dnešní době, kdy zažíváme konflikty, při nichž je dědictví ničeno, vyváženo, případně se stává předmětem nedovoleného obchodu. Jsme připraveni podílet se na obnově kulturního dědictví zemí, které zažívají válečný konflikt. Kulturní a přírodní dědictví je ohrožováno i živelnými katastrofami, proto chceme věnovat pozornost i dopadům klimatických změn na kulturní dědictví. V oblasti živých tradic již nyní ČR spolupracuje s ostrovními rozvojovými státy, kterým předává odborné znalosti, a bude se dále zapojovat do strategie sdílení osvědčených postupů a odborných kapacit. 

ČR byla v rámci 42. Generální konference dále zvolena do ICPRCP (Mezivládní výbor pro podporu návratu kulturních statků do země jejich původu nebo jejich restituci v případě jejich nelegálního přivlastnění) a do Výboru "NUBIA" (Výkonný výbor pro mezinárodní kampaň za vytvoření Muzea Núbie v Asuánu a Národního muzea egyptské civilizace v Káhiře).

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi