Nastavení cookies

V roce 2024 si připomeneme 100. výročí úmrtí Franze Kafky

21.11.2023 11:03|ministerstvo

Za účasti ministra kultury Martina Baxy a náměstka Ondřeje Chrásta se dne 20. listopadu 2023 uskutečnilo na ministerstvu kultury pracovní setkání koordinátorů 100. výročí úmrtí Franze Kafky, které si budeme připomínat v příštím roce.

 

V rámci tohoto významného výročí se uskuteční řada výjimečných velkých i malých projektů, které se budou Franzi Kafkovi věnovat z různých úhlů pohledu. 

Nedílnou součástí připomínky výročí je platforma Kafka 2024 (www.kafka2024.cz), jež má za cíl připomenout odborné i širší veřejnosti dílo a význam Kafkovy tvorby a její vliv na kulturu a společnost. Projekt, který představila jednatelka spolku Adalbert Stifter Zuzana Jürgens, vznikl pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média Claudie Roth,  má velký potenciál poskytnout mnoho kulturních a edukačních přínosů. Do platformy je v současné době zapojena celá řada renomovaných institucí.

Během jednání informovali zástupci ministerstva kultury o připravované mimořádné výzvě, která se s výročním rokem a osobností Franze Kafky bude pojit. O svých dotačních programech informoval za Magistrát hlavního města Prahy také ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu Jiří Sulženko nebo ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek.


 

 

Účast:

  • Adriana Krásová; Oddělení kulturní diplomacie, agenda literatury Noc literatury, vedoucí projektu; ČC
  • Tomáš Kraus; Spolek Franze Kafky                    
  • Zuzana Jürgens; jednatelka; Adalbert Stifter Verein e.V.
  • Zdeněk Freisleben; ředitel; Muzeum literatury
  • Gabriela Zadražilová; Židovské muzeum v Praze 
  • Michaela Sidenberg; Hlavní kurátorka / Zástupkyně ředitelky; Židovské muzeum v Praze 
  • Tomáš Řehák; ředitel; Městská knihovna v Praze
  • Kateřina Bajo; vedoucí projektu Praha město literatury; Městská knihovna v Praze
  • Tomáš Jelínek; ředitel; ČNFB
  • Jiří Sulženko; ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu; MHMP
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi