Nastavení cookies

Registrace do národní expozice na knižním veletrhu v Lipsku 2024 byla zahájena

21.11.2023 16:13|příspěvkové organizace

V úterý 21. listopadu 2023 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižním veletrhu v Lipsku.

 

Mezinárodní knižní veletrh v Lipsku se uskuteční v termínu 21. až 24. března 2024. Národní stánek České republiky je organizován z pověření Ministerstva kultury ČR Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

 

 

Konečný termín pro dodání závazných přihlášek je 10. prosince 2023 včetně.

 

V případě zájmu o registraci se obraťte e-mailem na kontaktní osobu níže.

 

Kontakt:
Ing. Martina Bartoňová

Moravská zemská knihovna v Brně
E: martina.bartonova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi