Nastavení cookies

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče – v katastru nemovitostí budou nově vidět údaje o památkové ochraně

22.11.2023 15:58|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa na dnešním jednání Vlády ČR předložil návrh novely zákona o státní památkové péči.

 

Změny zákona, které jsme dnes na vládě schválili, přesně zapadají do naší snahy zjednodušovat a zpřehledňovat služby pro občany a sdílet digitální data mezi agendami.  Zavedení evidence památkově chráněných území v základním registru povede k jejich sdílení celou veřejnou správou, umožní moderní způsob jejich aktualizace a zajistí jejich aktuálnost. Považuji to za klíčovou věc,“ říká ministr kultury Martin Baxa a dodává: „Doposud to možné nebylo, přitom v 21. století jde o standard, který by měli mít občané, obce i kraje ze strany státu k dispozici.“ 

 

Zaváděný způsob evidence v RÚIAN není nový, již se využívá u jiných typů ochran, jako např. u ochrany přírody, vymezení dobývacích prostor a vymezení ložiskových území. Navrhovaná úprava je opakovaně podporována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, který je správcem základního registru RÚIAN a rovněž byla projednána s Národním památkovým ústavem, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, který vede Ústřední seznam kulturních památek České republiky.  

 

Druhou oblastí změny návrhu zákona o státní památkové péči je úprava regulace nakládání s archeologickými nálezy učiněnými při záchranných archeologických výzkumech, a to do doby jejich odevzdání kraji. Podle nové úpravy by mohl kraj jako vlastník archeologických nálezů svým nařízením upravit požadavky na zpracování a předání nálezů, tj. předpokládaný základní způsob ošetření movitých archeologických nálezů, způsob jejich evidence, a další. Nově by kraj měl mít rovněž zákonnou možnost kontrolovat činnost oprávněných organizací působících na jeho území, resp. provádějících archeologické výzkumy na jeho území. Novela dále také upravuje možnost odnětí oprávnění k provádění archeologických výzkumů.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi