Nastavení cookies

V Paříži se konalo 24. Valné shromáždění smluvních stran Úmluvy o ochraně světového dědictví

23.11.2023 12:43|ministerstvo
Ve dnech 22. – 23. listopadu 2023 se v sídle UNESCO v Paříži uskutečnilo 24. Valné shromáždění smluvních stran Úmluvy o ochraně světového dědictví. Jednání se tradičně konalo v návaznosti na 42. zasedání Generální konference UNESCO.  

Jedním z nejdůležitějších bodů programu jednání byla volba nových členů Výboru světového dědictví, kteří budou během svého mandátu rozhodovat o zápisech lokalit na Seznam světového dědictví a o prostředcích účinné ochrany památek světového dědictví. Projednány byly i body jako je stav Fondu světového dědictví, zpráva předsedy Výboru světového dědictví o jeho aktivitách, revize Procedurálních pravidel Valného shromáždění smluvních stran a aktualizace dokumentu k dopadu klimatických změn na památky světového dědictví. 

 

 

Za Českou republiku se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva kultury. Delegaci vedl vrchní ředitel sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda, který ve svém vystoupení na plénu zdůraznil význam Úmluvy o ochraně světového dědictví a dodržování jejích principů. Dále upozornil na tendenci politizovat jednání Výboru světového dědictví, jehož poslední zasedání proběhlo v září v Rijádu. Během zasedání smluvní státy projednaly kroky, které by jim mohly napomoci v lepším naplňování Úmluvy. Důležitým rozhodnutím je ustavení Otevřené pracovní skupiny, která se bude zabývat aktuálními výzvami v oblasti světového dědictví. Ministerstvo kultury počítá se zapojením svých odborníků do jednání této pracovní skupiny; její závěry budou poté předloženy ke schválení Výboru světového dědictví.

Pracovní dokumenty Valného shromáždění smluvní států Úmluvy z r. 1972 jsou k dispozici na adrese http://whc.unesco.org/en/sessions/24GA/documents/.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi