Nastavení cookies

Seminář Role veřejnoprávních médií, jejich financování a komplementární role k soukromoprávním médiím v duálním systému médií

08.12.2023 19:10|ministerstvo

Dne 8. prosince 2023 uspořádalo Ministerstvo kultury České republiky na půdě Národního technického muzea úvodní odborný seminář "Role veřejnoprávních médií, jejich financování a komplementární role k soukromoprávním médiím v duálním systému médií".

 

Jak název napovídá, hlavním účelem vzájemné diskuse bylo představení názorových proudů  ve vztahu k velké mediální novele, která je součástí programového prohlášení vlády. V diskusi vystoupili zástupci soukromých a veřejnoprávních médií.

Semináře se dále zúčastnili poslanci a senátoři, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni, Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, zástupci akademické sféry, zástupci audiovizuální obce a odborná média.

Seminář zahájil ministr kultury Mgr. Martin Baxa, který  shrnul důvody vzniku velké mediální novely, která je součástí programového prohlášení vlády a vyzval k diskusi.

V první části programu vystoupili se svými příspěvky Mgr. et Mgr. Marína Urbániková Ph.D., z Katedry mediálních studií a žurnalistiky MUNI, Mgr. Jan Souček, generální ředitel České televize, Mgr. René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory, PhDr. Libuše Šmuclerová předsedkyně správní rady Unie vydavatelů, Ing. Michal Feix, místopředseda Sdružení pro internetový rozvoj a Ing. Libor Matoušek, předseda Asociace online vydavatelů. Po představení těchto pohledů výše zmíněných přispěvatelů následovala odborná diskuse moderovaná expertem na média Filipem Rožánkem.

Druhá část programu se zabývala financováním médií veřejné služby, kde znovu vystoupila akademička Marína Urbániková a oba generální ředitelé. Opět následovala diskuse, po které vystoupil náměstek ministra Bc. Michal Šašek a oznámil vytvoření pracovních skupin, které začnou pracovat počátkem příštího roku a budou prostorem pro  diskusi o službách veřejnoprávních médií. V nich budou zastoupeni vedle zástupců Ministerstva kultury představitelé Hospodářské komory ČR, kteří budou zastupovat komerční vysílatele, dále zástupci veřejnoprávních médií a  zástupci vydavatelů.

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi