Nastavení cookies

Ministr kultury Martin Baxa ocenil českou historičku scénografie Věru Ptáčkovou

11.12.2023 14:01|příspěvkové organizace

Resortní medaili Artis Bohemiae Amicis jí ministr kultury udělil za její dlouhodobé a významné činnosti, jimiž cílevědomě přispěla k šíření dobrého jména české kultury u nás i v zahraničí. Významná česká historička, scénografka, teatroložka Věra Ptáčková se podílela na řadě divadelních a scénografických výstav, z nichž nejvýznamnější je Pražské Quadriennale.

 

Působila rovněž jako vysokoškolský pedagog v Praze, Brně a Olomouci. V letošním roce oslavila 90. narozeniny. Ocenění jejím jménem převzali rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřich Vybíral a ředitelka IDU Pavla Petrová.

Doc. PhDr. Věra Ptáčková vystudovala dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnešní Masarykovy univerzity v Brně.  V roce 1967 obdržela doktorát z dějin umění a divadelní vědy. V letech 1959 - 1995 pracovala ve Scénografickém oddělení Divadelního ústavu, kde vytvářela a iniciovala mnohé významné publikace a periodika. Z těch nejvýznamnějších to byly například výbory ze zahraničních odborných článků časopisu Scénografie, časopis Interscena, monografie významných scénografů, např. Josefa Svobody, publikace Mozartův Don Giovanni v Praze, Česká scénografie XX. století, Zrcadlo světového divadla a další.

Paní Věra Ptáčková svůj celý profesní život, vzdělání a talent věnovala scénografii. Svým sugestivním projevem a entuziasmem dokázala získat pro scénografii další příznivce. Dlouhá léta bojovala za uznání této disciplíny jako svébytného oboru, který má právo na samostatný vědecký výzkum a zařadila jej do kontextu výtvarného, divadelního i společenského. Jsem nesmírně rád, že jsem měl možnost jí udělit medaili Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury doma i ve světě a tím jí poděkovat za celoživotní práci,“ řekl ministr Baxa.

Jako kunhistorička i teatroložka dokázala Věra Ptáčková nahlížet na obor scénografie z různých stran a klást sobě i jiným při jeho výzkumu nové a nové, často překvapivé a inovativní otázky. Věra Ptáčková nebyla nikdy konzervativním vědcem, ale je stále otevřená novým pohledům na vývoj divadla a scénografie. Její přístup k práci a výzkumu v sobě spojuje léty získané a prohlubované vzdělání i energii mladistvého, neustále hledajícího člověka. Ve spolupráci s nakladatelstvím Pražská scéna se podílela na publikaci o scénografovi Jaroslavu Malinovi, dále vydala sborník esejů o scénografii Divadlo na konci světa a reprezentativní publikaci Český divadelní kostým, která je výsledkem její dlouhodobé práce na tomto tématu. Je rovněž autorkou odborných hesel o scénografii v uměnovědných publikacích. Za svou práci byla několikrát oceněna například Zlatou medailí na Mezinárodním triennale v Novém Sadu (1985) nebo Zlatou medailí na Pražském Quadriennale 1995.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi