Nastavení cookies

Ve Strážnici skončil 79. ročník tradičního Mezinárodního folklorního festivalu

01.07.2024 12:02|příspěvkové organizace

Za účasti domácích i zahraničních hostů proběhl 79. ročník nejstaršího a nejznámějšího folklorního festivalu v Evropě Strážnice 2024.

 

Letošní Rok české hudby byl akcentován českou státní hymnou v podání Mladých brněnských symfoniků pod taktovkou Gabriely Tardonové a sborovým zpěvem účinkujících i diváků. 

Strážnický festival se každoročně koná za podpory Ministerstva kultury. Organizátorem festivalu je Národní ústav lidové kultury, který je příspěvkovou organizací MK a město Strážnice. Během festivalu se návštěvníci mohli těšit krásou lidových písní, tanců a krojů ve slavnostním průvodu i v mnoha různých pořadech, zkusit si i tance z cizokrajných koutů světa a společně si zazpívat a zatancovat u lidových muzik. Programovou skladbu letošního ročníku tvořilo 40 festivalových pořadů (v počtu nejsou zahrnuty reprízy pořadů), vystoupilo v nich 3.380 účinkujících z České republiky a 245 účinkujících ze zahraničí. Festivalu se zúčastnilo celkem: 132 souborů a skupin z České republiky, 44 soutěžících ve verbuňku, 21 lidových řemeslníků. V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se vystřídalo 13 cimbálových a 5 dechových hudeb. 

 

Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku vyhrál Karel Vlašic z Hlohovce

Vítězem Poroty seniorů se stal Adam Tomeček za zdárné mladické provedení verbuňku z jižního Kyjovska.

Vítězem ankety diváků Radim Helešic.

Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a nově Lašárz Velkých Pavlovic.

 

Poděkování ředitele NÚLK a prezidenta festivalu PhDr. Martina Šimši, Ph.D

CM Šmytec z Brna za dlouholeté umělecké hudební působení v Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. 
 

Ceny 79. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2024 a 42. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2024:

Cena MFF Strážnice 2024:

 • MgA. Lence Šťastné, autorce pořadu Kykyryký, proč? Pro slepičí kvoč! – za tvůrčí a inovativní přístup ke zpracování zvoleného tématu

Laureáti MFF Strážnice 2024:

 • Tereze Bek – za výrazný dramaturgický přínos a osobitou interpretaci židovských písní v pořadu Hevenu shalomaleichem
 • Trém hudcom – Jakubu Maňákovi, Ondřeji Maňákovi a Hynku Karáskovi – za bezprostřední provázení pořadem Tady jsme doma
 • Mladým brněnským symfonikům pod uměleckým vedením dirigentky Gabriely Tardonové – za nastudování a provedení děl českých skladatelů v pořadu Z duše země zrozená
 • Doc. PhDr. Lubomíru Tyllnerovi, CSc. – za poutavou prezentaci poznatků o vztahu lidové a vážné hudby v pořadu Píseň věčná inspirace
 • Petru Mičkovi – za mimořádný interpretační výkon v pořadu Balady

Ceny ředitele NÚLK a prezidenta festivalu:

 • Františku Hrňovi a Ing. Miloslavu Hrdému za dlouholetou přípravu a realizaci interaktivních pořadů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy
 •  Ladislavě Košíkové a Tomáši Krejčímu za mimořádně působivé scénické ztvárnění vztahu lidové a klasické hudby v pořadu Z duše země zrozená...
 •  PaedDr. Jiřímu Jilíkovi za dlouholetou popularizaci literárního odkazu autorů píšících o Slovácku

Ceny České národopisné společnosti za rok 2023:

Česká národopisná společnost je vrcholná profesní organizace sdružující vědecké a odborné pracovníky v oboru etnologie, studenty etnologie a zájemce o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů. Od roku 1997 uděluje každoročně ocenění významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. Ceny zahrnují kategorie: 1. publikace; 2. výstava/expozice; 3. projekt/akce/konference. O udělení ceny rozhodují svým hlasováním všichni členové České národopisné společnosti. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje Česká národopisná společnost také Čestnou cenu „Pět rudých růží“.

 

V letošním roce byly oceněny následující počiny:

Odborná publikace 

 • Kniha Aleny Kalinové: Moravská lidová fajáns 1750-1880 v Moravském zemském muzeu v Brně. Vydalo Moravské zemské muzeum 2023

 

Výstava, expozice

 • Výstava s názvem Kdo nemá kožucha, zima mu bude!, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

 

Vědecká konference, národopisná akce

 • SIEF 2023, 16. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor, kterou pořádaly Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní ústav lidové kultury
 • Čestnou cenu ČNS „Pět rudých růží“ za SIEF 2023, 16. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro etnologii a folklor obdržela vědecká pracoviště Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní ústav lidové kultury

 

 

 

Studentská cena ČNS 2022

 • Kategorie Bakalářská práce – Vanesa Valovičová s prací Výzdoba nádražních budov na Moravském Slovensku tradiční ornamentikou
Tiskové oddělení
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi