Nastavení cookies

V souvislosti s Letními olympijskými hrami v Paříži zapůjčuje Národní památkový ústav do zámku ve Versailles obraz z konopišťských sbírek

04.07.2024 12:02|příspěvkové organizace

Obraz Jezdecký portrét dítěte – Leopolda de’ Medici (Medicejského) od Justuse Sustermanse ze sbírek Státního zámku Konopiště je součástí velké výstavy věnované kultuře koní a jezdectví na zámku ve francouzském Versailles.

 

Akce patří do doprovodného programu Letních olympijských her, při kterých bude Versailles hostit jezdecké disciplíny. Obraz zapůjčený Národním památkovým ústavem z prostor Státního zámku Konopiště je současně jedním z „vizuálů“ výstavy Cheval en majesté – au coeur d’une civilisation. Obraz se veřejnosti představí na čestném místě v Zrcadlovém sále od 2. července do 3. listopadu, ostatní části výstavy budou umístěny v dalších prostorách zámku.

 

 

Olejomalba Jezdecký portrét dítěte od Justuse Sustermanse, datovaná do let 1624–1625, má rozměry 258 × 246 cm a pochází ze sbírek arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Představuje prince Leopolda de’ Medici (Medicejského) (1617–1675) jako chlapce ve věku 7–8 let ve slavnostním oděvu, sedícího na koni. Princ má na sobě oděv polské aristokracie, plášť a kabátec v bílé barvě, vyšívaný a protkávaný zlatem a barevným hedvábím, pokrývku hlavy zdobenou červenobílým chocholem (patrně v národních barvách k polskému oděvu), po boku šavli s pochvou vykládanou stříbrem a šerpu v pase se zlatou krajkou. Zajímavostí portrétu je zobrazení mimořádného exempláře koně se slavnostně upravenou velmi dlouhou hřívou a luxusním postrojem.

 

Leopoldo byl synem vévody Cosima II. de’ Medici (Medicejského) a arcivévodkyně Marie Magdaleny Habsburské. Stal se duchovním a roku 1667 byl zvolen kardinálem. Jeho starší bratr Ferdinand se po smrti otce stal toskánským vévodou. 

 

K identifikaci autora obrazu a portrétovaného dítěte došlo v roce 2012 díky práci italského historika umění Gianluca Tormena, zabývajícího se původem estenských sbírek a srovnáním s dalšími dětskými portréty Leopolda v medicejských sbírkách ve florentské Gallerii degli Uffizi. Dříve bylo dílo označováno za portrét polského prince Jana II. Kazimíra Vasy.

 

Justus Sustermans / Giusto Suttermans (1597–1681) byl významný vlámský malíř původem z Antverp. V Itálii byl ve své době ceněný jako jeden z nejvýznamnějších portrétistů. Od roku 1619 působil ve Florencii, kde také portrétoval členy vévodské rodiny Medicejských a byl jmenován dvorním malířem.

 

Obraz Jezdecký portrét dítěte – Leopolda de’ Medici je součástí sbírek Státního zámku Konopiště. Vystavován je v reprezentačních prostorách v jižním křídle v takzvané Tirpitzově ložnici.

Kolekce uměleckých předmětů na státním zámku Konopiště se řadí k nejcennějším v České republice. František Ferdinand d’Este (1863–1914) sem umístil své rozsáhlé sbírky, které získal z dědictví po vévodovi Františku V. Modenském, posledním z příbuzné habsbursko-lotrinské větve rodu d’Este, a také vlastní sběratelskou činností. Zámek Konopiště s panstvím arcivévoda koupil v roce 1887. Nechal ho přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. V této podobě se zámek a jeho vnitřní vybavení dochovaly do dnešní doby. Interiéry zámku patří mezi nejlépe dochované autentické prostory v rámci objektů Národního památkového ústavu.

 

Státní zámek Konopiště je jedním z hlavních objektů letošního ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který přibližuje sídla a život Habsburků v českých zemích v 18.–20. století. Státní zámek Konopiště v rámci projektu připravil mimořádné večerní prohlídky věnované nejvýznamnějším členům habsburského rodu, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Návštěvníci uvidí skvostné historické předměty včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a také komnaty, které se běžně nezpřístupňují. Zámek Konopiště bude 24. srpna hlavním objektem letošní Hradozámecké noci.

 

Výstava na zámku ve Versailles

Areál Versailles bude při Letních olympijských hrách 2024 dějištěm jezdeckých disciplín. Při té příležitosti se v prostorách zámku od 2. července do 3. listopadu uskuteční výstava Cheval en majesté au cœur d’une civilisation. Na 300 uměleckých děl představí jezdectví a využití koní v 16.–20. století. Výstava věnovaná koním, první takového rozsahu, je rozdělena do 13 sekcí a propojí neznámější prostory zámku. Mezi nimi výjimečně i slavný Zrcadlový sál, kde bude vystaven obraz zapůjčený Národním památkovým ústavem, Státním zámkem Konopiště.


 

Národní památkový ústav
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi