Nastavení cookies

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení novelu zákona o audiovizi 

10.07.2024 15:59|ministerstvo

Poslaneckou sněmovnou dnes v prvním čtení prošla novela zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, zkráceně novela zákona o audiovizi.

 

Vláda ji schválila koncem června. S její účinností se počítá k 1. lednu 2025. Hlavními změnami, které přináší, jsou rozšíření selektivní podpory o televizní a VOD tvorbu, podpora herního průmyslu a vylepšení mechanismu filmových pobídek. 

Hlavním důvodem pro novelizaci byla potřeba reagovat na změny v audiovizuálním průmyslu. Cílem je moderní systém, který audiovizi zajistí finanční prostředky a předvídatelnou budoucnost. Transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize i trvale udržitelná podpora filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek vychází z programového prohlášení této vlády,“ vysvětluje ministr kultury Martin Baxa. 

Oblast audiovize se v posledních několika letech výrazně proměnila. Spolu se vzestupem takzvaných audiovizuálních služeb na vyžádání (VOD) se mění divácké návyky, na což reaguje i filmová a televizní tvorba a její financování.

Ministerstvo kultury v posledních třech letech připravilo v oblasti audiovize řadu úprav, které na proměnu audiovizuálního průmyslu reagují a mění systém podpory. Některé dílčí kroky již přinesly reálné výsledky, například malá novela zákona o audiovizi, která na počátku loňského roku znovu otevřela zablokované filmové pobídky. 

Hlavní změnou velké novely je transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize. To znamená, že vedle kinematografie bude státní fond jako klíčová instituce českého audiovizuálního průmyslu nově přispívat i na televizní či VOD tvorbu a formou investiční dotace také na gaming. Vedle podpory širšího spektra audiovize byla jedním z impulsů pro transformaci také potřeba harmonizace dosud nerovného zpoplatnění jednotlivých aktérů oblasti audiovize. Novela chce nastavit pro všechny dotčené subjekty povinné 2 % parafiskálního poplatku a zároveň motivovat tuzemské i mezinárodní VOD platformy k investici do tvorby místního obsahu stanovením minimální částky, kterou budou muset do české audiovize investovat – bude stanovena jako 1,5% celkových příjmů na českém trhu.

Jedním z pilířů nové koncepce je změna ve financování filmových pobídek. Navrhovaný zákon umožní změnit dosavadní systém filmových pobídek tak, aby byl pružnější. Roční alokace určená k financování filmových pobídek bude nově navázaná na finanční výkon českého audiovizuálního průmyslu. Tento způsob financování přinese audiovizuálnímu průmyslu větší míru stability a předvídatelnosti. Zároveň flexibilně reaguje na kapacitu českého audiovizuálního průmyslu – s rostoucím průmyslem roste i výše filmových pobídek. Novela obsahuje také návrh zvýšení maximální výše pobídky pro jeden projekt na 350 milionů korun.

Novelu připravovala pracovní skupina, jejímž vedením byl pověřen náměstek ministra Michal Šašek a jejími členy byli kromě zástupců ministerstva kultury hlavní aktéři české audiovize sdružení v rámci profesních asociací. Za Asociaci producentů v audiovizi Vratislav Šlajer a Radomír Dočekal, za Asociaci komerčních televizí Klára Brachtlová a Marek Singer, za Protipirátskou unii Martin Palán, zástupci MPA (Motion Pictures of America), Netflixu, České televize, FAMU, Asociace provozovatelů kin, Unie filmových distributorů, Asociace režisérů a scénáristů a Národní archiv. Hlavním úkolem sedmiměsíční intenzivní práce skupiny bylo do návrhu zákona technicky vyprecizovat dojednané záležitosti.

 „Vzhledem k šíři záběru pracovní skupiny, která novelu připravovala a rozdílným potřebám hlavních aktérů české audiovize, byly diskuse mnohdy velmi náročné, avšak díky konstruktivnímu přístupu a schopnosti shodnout se na společném zájmu, se ty nejzásadnější otázky podařilo vyřešit, “ dodává ministr kultury.

 

Více o novele zde.
 

 

Kontakt: 
Jana Zechmeisterová
tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz                      

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi