Nastavení cookies

Senát schválil novelu církevního zákona. Zajistí větší dostupnost veřejné správy

10.07.2024 20:24|ministerstvo

V jednacím sále Valdštejnského paláce dnes Senát PČR projednal a schválil novelu zákona o církvích a náboženských společnostech, která je dalším krokem vstříc občanům a zvyšuje dostupnost veřejné správy. Po podpisu prezidenta by měla být účinná od 1. ledna 2025. 

 

Při tvorbě návrhu novely církevního zákona vycházelo Ministerstvo kultury z hlavních cílů Programového prohlášení vlády, jimiž jsou zejména zajištění dostupnosti veřejné správy prostřednictvím digitálních služeb, zajištění kvalitní legislativy, zrušení zbytečných povinností a zjednodušení nutných pravidel.  

 „Jsem rád, že Senát PČR schválil navrh mého rezortu. Novela církevního zákona přináší změny, které zajistí větší dostupnost veřejné správy prostřednictvím digitálních služeb. Církve, náboženské společnosti i veřejnost vítají možnost digitalizace některých výstupů z církevních rejstříků. Tím se ušetří nemalé časové a finanční náklady veškerým subjektům, které potřebují z různých důvodů získat výpis z církevních rejstříků,“ uvedl k návrhu novely ministr kultury Martin Baxa.  

 

 

 

Novela přinese především tyto změny:

  • Sníží administrativní zátěž církevních právnických osob, zejména charit a diakonií.
  • Zakotvuje povinnost, aby ministerstvo vydávalo veřejnosti úředně ověřené elektronické výpisy z rejstříku církevních právnických osob zdarma on-line. Papírový výpis bude i nadále zpoplatněn.
  • Ruší se zvláštní úprava, kterou nyní mají církevní právnické osoby při své likvidaci; podle stávajícího církevního zákona ručí za případné závazky církevní právnické osoby její mateřská církev. Takové ručení však neexistuje u žádného jiného typu právnických osob v našem právním řádu. Proto se tato výjimka církevním právnickým osobám ruší, aby se při likvidaci postupovalo stejně jako u jiných typů právnických osob.
  • Zpřísňují se podmínky transparentnosti u těch církví a náboženských společností, které budou usilovat o získání zvláštních práv (tj. vyučovat náboženství na veřejných školách, posílat kaplany do armády a do věznic, konat církevní sňatky, které stát uznává, zřizovat církevní školy a zachovávat zpovědní tajemství). Nově budou muset po dobu deseti let před podáním žádosti každoročně posílat ministerstvu výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku, a ministerstvo tyto dokumenty zveřejní.
  • Text zákona se zjednodušuje a zpřesňuje; v souladu s cílem zpřehlednit právní řád bude také zrušena vyhláška o vedení církevních rejstříků, protože praxe ukázala, že je nadbytečná.
  • Pojem církevní právnické osoby se od 1. 1. 2025 mění na pojem evidované právnické osoby. 

 Novela byla projednána se všemi registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. V Česku je nyní registrováno 44 církví a náboženských společností. Zvláštní práva má přiznáno 21 z nich.

 


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi