Nastavení cookies
Změna ve vedení Databáze českého amatérského divadla
09.02.2024 14:20
příspěvkové organizace

Po více jak deseti letech z vedení Databáze českého amatérského divadla (dále jen DČAD) odchází PhDr. Milan Strotzer. Jeho nástupkyní na této pozici se stává Mgr. Petra Richter Kohutová.

 

Vláda ČR na svém zasedání dne 7.2. 2024 schválila návrh materiálu „Záměr provedení revize výdajů v oblasti dotací Ministerstva kultury“
07.02.2024 18:59
ministerstvo

Návrh materiálu předložil ministr financí spolu s ministrem kultury v souladu s programovým prohlášením vlády v rámci agendy revize výdajů. 

 

Poslanci dnes v prvním čtení schválili novelu památkového zákona a novelu církevního zákona
06.02.2024 19:15
ministerstvo

Na jednání Poslanecké sněmovny dne 6. února 2024 prošla prvním čtením novela zákona o státní památkové péči a novela církevního zákona.

 

Minulý rok podpořil IDU v rámci NPO 440 umělců a kulturních profesionálů
06.02.2024 17:20
příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) podpořil v roce 2023 díky financím z Národního plánu obnovy (NPO) dosud rekordními částkami české umělce a kulturní profesionály.

 

Nové výzvy Národního plánu obnovy podpoří spolupráci kreativních profesionálů a podnikatelského sektoru a zmapují aktuální situaci kreativních odvětví
05.02.2024 21:50
ministerstvo

Na koci ledna 2024 vyhlásilo Ministerstvo kultury v rámci Národního plánu obnovy další dvě výzvy – Design Credits II a Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví.

 

Výzva na podporu kultury a kreativity v regionech zajistí vybudování malých kreativních center spojujících knihovny a kulturní aktivity
02.02.2024 10:02
ministerstvo

Výzva Malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Zajistí další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.

 

Kreativní vouchery pro audiovizi
31.01.2024 19:55
ministerstvo

Jste profesionálkou či profesionálem v audiovizi? Zajímá vás výzva na podporu hrané, dokumentární a animované tvorby?Je tu zcela nová možnost! Audiovize bude na roky 2024 a 2025 součástí Národního plánu obnovy a ministerstvo kultury podpoří tvorbu audiovizuálních děl 200 miliony korun.

 

Ministr kultury se setkal se zástupci Královéhradeckého kraje a Nového Města nad Metují
30.01.2024 18:20
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa dnes přijal hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a starostu Nového Města nad Metují, kteří ho informovali o aktuální situaci v souvislosti se zámkem Nové Město nad Metují.

 

Skupina ČEZ se stává generálním partnerem festivalu Pražské jaro 
30.01.2024 13:09
příspěvkové organizace

Ministr kultury Martin Baxa, který je rovněž předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Pražské jaro, a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš dnes v Nostickém paláci slavnostně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci.

 

Fašank 2024
30.01.2024 11:10
příspěvkové organizace
Již 37. ročník Festivalu masopustních tradic – Fašank 2024 – se koná od 4. do 13. února, a to opět za spolupráce Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, které se podílí mimo jiné i na „Fašankové filmotéce“ (12. února). 
Prožijte Masopust ve Valašském muzeu v přírodě
29.01.2024 16:22
příspěvkové organizace

V sobotu 3. února 2024 zavoní areálem Dřevěného městečka řeznické speciality a propukne masopustní veselí.

 

Zemřel PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., dlouholetý spolupracovník Ministerstva kultury
29.01.2024 15:39
ministerstvo

S velkou lítostí a zármutkem oznamujeme, že dne 22. 1. 2024 odešel z tohoto světa ve věku nedožitých sedmdesáti let PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., historik architektury a urbanismu, nezávislý odborný kritik a přítel památek a kulturního dědictví, znalec umělecké a dokumentární fotografie, oblíbený vysokoškolský pedagog a popularizátor kvalitního umění, dlouholetý člen externí Komise Ministerstva kultury při Odboru památkové péče a v neposlední řadě milý a dobrosrdečný člověk a nenapravitelný romantik. 

 

Česká filharmonie vydává Smetanovu Mou vlast
26.01.2024 17:11
příspěvkové organizace

Vydavatelství Pentatone si na začátku března připomene dvousté výročí narození Bedřicha Smetany vydáním cyklu symfonických básní Má vlast, kterou Česká filharmonie nahrála pod taktovou šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova.

 

Na ministerstvu kultury se uskutečnilo jednání pracovní skupiny k veřejnoprávním médiím
26.01.2024 15:40
ministerstvo

V pátek se na ministerstvu kultury sešla pracovní skupina k veřejnoprávním médiím. V těsné návaznosti jednaly dvě podskupiny, k České televizi a k Českému rozhlasu.

 

Prezident republiky přijal ministra kultury
25.01.2024 20:10
ministerstvo

Ministr kultury informoval pana prezidenta o aktuálních tématech agendy Ministerstva kultury.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi