Nastavení cookies

Anotace výzvy:

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a dalších profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě Kreativní učení je 250 osob pro rok 2022 a 400 osob pro rok 2023.

O dotaci mohou žádat všechny typy právnických osob s výjimkou státních příspěvkových organizací. To znamená např. zapsané ústavy, o.p.s., s.r.o., kulturní instituce, školská zařízení, příspěvkové organizace měst a krajů...

Tematické okruhy:

  1. Projekty kreativního učení realizované ve školách
  2. Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích
  3. Spolupráce kulturních institucí a škol
  4. Vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru
  5. Jiný projekt z oblasti kreativního učení

Žádost o dotaci je nutno podat elektronicky, prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

vyhlašovací podmínky - plné znění výzvy

Informace pro žadatele o dotaci: k dispozici prezentace, seznam otázek a odpovědí, pozvánka na seminář 24. 6.

Výsledky výběrového dotačního řízení

 

Spojte se s námi