Nastavení cookies

2024

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. 
Žádosti a objednávky, opatřené podpisem a razítkem, zašlete poštou, prosím, nejpozději do 10. května 2024 na kontaktní adresu: 
Moravská zemská knihovna v Brně – Česká knihovna 

Bulínova 1
601 87 Brno

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny:
Informace pro knihovny: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna


Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století pro rok 2024
VISK (Veřejné informační služby knihoven) – vyhlášení výsledků na rok 2024
Knihovna 21. století – vyhlášení výsledků na rok 2024

 

2023

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Česká knihovna 2023 - informace pro knihovny

Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století pro rok 2023
VISK (Veřejné informační služby knihoven) – vyhlášení výsledků na rok 2023
Knihovna 21. století – vyhlášení výsledků na rok 2023

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny:

Informace pro knihovny: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

2022

 

Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století 2022 
VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2022 
Knihovna 21. století – vyhlášení výsledků

Česká knihovna 2022 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny:

Informace pro knihovny: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2022

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2022 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 


2021

VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků 2. výzvy VISK 3 na rok 2021 
Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století pro rok 2021 
Vyhlášení 2. výzvy výběrového dotačního řízení VISK 3 na rok 2021 
VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2021 
Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2021 
Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

Česká knihovna 2021 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny:

 


 

2020

Formuláře pro vyúčtování dotací VISK a Knihovna 21. století pro rok 2020 
VISK (Veřejné informační služby knihoven) - vyhlášení výsledků na rok 2020 
Knihovna 21. století - vyhlášení výsledků na rok 2020 
Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2020

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

Česká knihovna 2020 - informace pro knihovny

Ministerstvo kultury a Moravská zemská knihovna vyhlašují nový ročník projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Podrobné informace a přihlášky naleznete na webových stránkách Moravské zemské knihovny https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna.


Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

Spojte se s námi