Nastavení cookies

Nakládání s památkovým fondem

Jedním z veřejných zájmů České republiky je zájem na jejím hmotném kulturním dědictví, tedy historicky vzniklých kulturních hodnotách tvořících součást prostředí života současné a budoucí společnosti. Významným segmentem hmotného kulturního dědictví je památkový fond, jehož součástí jsou i krajinářské kompozice jako součást kulturní krajiny.

Památková péče v ČR

Stručný přehled historického vývoje památkové péče na území České republiky.

Činnost odboru památkové péče

Památkový fond, jehož hodnoty historické, umělecké, esteticko - emocionální, užitkové a četné další jsou z povahy věci nenahraditelné tvoří zjevně jednu z nejvýznamnějších složek národního kulturního bohatství - národního kulturního pokladu České republiky.

Odborné poradní orgány - komise odboru památkové péče Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury zřizuje v oblasti památkové péče  poradní komise a  další poradní orgány:

Spojte se s námi