Nastavení cookies

 

Název orgánu

Členové orgánu

Pracovní skupina vrchního ředitele sekce kulturního dědictví pro přípravu nové muzejní legislativy

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
Ondřej Kašpařík
JUDr. Renata Pešková
JUDr. Lenka Houdková
Mgr. Helena Musilová
Mgr. Irena Chovančíková
Ing. Bc. Richard M. Sicha
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Mgr. Jan Smetana
Mgr. Zdeněk Freisleben
Ing. Bc. Jindřich Ondruš
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Barbora Bumanová
Ing. Ladislav Seidl, MBA
Mgr. Martina Lehmannová

Pracovní a řídící skupina Musea+ v Ostravě-Vítkovicích

Mgr. Karel Ksandr
Ing. Michal Mejdrech, Ph.D.
PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Ing. Ivo Štěpánek
Ing. Mgr. Jiří Čermák
Ing. Pavel Lazar, MBA

Pracovní skupina ředitele OM pro problematiku Památníku J. A. Komenského v Naardenu

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
PhDr. Markéta Pánková
Prof. PhDr. Petr Vorel
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Rada pro centrální evidenci sbírek (CES)

Mgr. Lucie Kubásková
Mgr. Petra Příkazská
PhDr. Jan Novotný
Mgr. Roman Musil
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Mgr. Jana Jirásková
Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Mgr. Pavla Obrovská
PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Mgr. Martina Lehmannová
RNDr. Jiří Žalman

Komise pro posuzování žádostí
o poskytnutí dotací na Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (ISO II./C)

PhDr. Hana Dvořáková
Mgr. Hynek Stříteský
Mgr. Jiří Jůza Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová Ph.D.
Mgr. Pavel Petr 
Ing. Mgr. Šárka Radostová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Jelínková 
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Mgr. Vanda Skálová

Komise pro posuzování projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Mgr. Jakub Halaš
RNDr. Jiří Žalman
PhDr. Zdeněk Duda, Ph.D.
Mgr. Kristýna Pinkrová
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
PhDr. Dagmar Jelínková
PhDr. Jana Hutníková

Komise pro posuzování projektů zaměřených na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

 

doc. Dr. Ing. Václav Liška
Mgr. Michal Valeček
Mgr. Tomáš Gross
PhDr. Jana Hutníková
MgA. Naděžda Rezková Přibylová
Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.
Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.

Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí příspěvku na podporu  expozičních a výstavních projektů

 

Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D.
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
Mgr. et BcA. Michaela Caranová
doc. Dr. Ing. Václav Liška
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.
PhDr. Sylva Dvořáčková

Rada pro posuzování žádostí o poskytnutí příspěvků na nákupy uměleckých děl v dotačním programu "Akviziční fond"

Richard Frederick Drury, M.A.
Bc. Petra Křížková
PhDr. Vít Havránek, Ph.D.
Marta Smolíková
Mgr. Martina Mertová
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Komise pro posuzování žádostí v mimořádném výběrovém dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

 

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. 
doc. Dr. Ing. Václav Liška
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
Mgr. Radim Vondráček
Mgr. et BcA. Michaela Caranová 
PhDr. Sylva Dvořáčková

 

Informace o zpracování osobních údajů na Ministerstvu kultury České republiky https://www.mkcr.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-kultury-ceske-republiky-2072.html

Spojte se s námi