Nastavení cookies

Způsob podání rozkladu: Písemné podání.

Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: Do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Požadavky na žadatele: Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v

čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, datum a podpis

žadatele.

Poštovní adresa pro podání rozkladu:

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Stanovené postupy a pravidla: viz Postup při podávání žádosti

Ministerstvu kultury o poskytnutí informace -- III. Rozklad

Spojte se s námi