Nastavení cookies

Dovolujeme si upozornit, že prezidentem České republiky Milošem Zemanem byly podepsány a nabyly dnem 24. dubna 2019 účinnosti dva adaptační zákony:

1. zákon č. 110/2019 Sb., ze dne 12.března 2019 o zpracování osobních údajů a
2. zákon č. 111/2019 Sb., ze dne 12.března 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

 

Nově přijatý zákon o zpracování osobních údajů tímto ruší zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Postavení, obsazení a úkoly Úřadu pro ochranu osobních údajů upravuje a jsou nově obsaženy v hlavě páté zákona o zpracování osobních údajů.

Dále byly stanoveny určité možné odchylky od obecného nařízení o ochraně osobních údajů - například z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů a vlivu na ochranu osobních údajů, u informační a poučovací povinnosti nebo u specifické úpravy zpracování osobních údajů pro vědecké, statistické, novinářské nebo umělecké účely. Pro širší veřejnost je zajímavé především stanovení věkové hranice 15 let pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Datum účinnosti uvedených zákonů je od 24. dubna 2019, viz http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/19-0470.htm

Spojte se s námi