Nastavení cookies

Ministerstvo kultury (MK) odbor umění, literatury a knihoven 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesením vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění

prodlužuje termín k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“

na podporu projektů

profesionálního divadla, tance, hudby, výtvarného umění,

literárních periodik a akcí

V ROCE 2019

termín uzávěrky je prodloužen do 12. listopadu 2018

 

Veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány.

 

 

Spojte se s námi