Nastavení cookies

Úvod: Na základě Programového prohlášení vlády České republiky 2014, ve kterém stanoví rezortní priority Ministerstvu kultury pro prosazení účinnějšího modelu rozvoje kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků byl vydán Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014 a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Každý oprávněný žadatel může do programu podat maximálně dvě žádosti o dotaci, na dva projekty v maximální výši požadované dotace 150 000,-Kč na projekt. 

Dotační program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Cíl: Zajištění výchovně vzdělávacích akcí pro děti a mládež, podpora projektů zaměřených na děti a mládež, dále na aktivity podporující rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a prohlubující jejich kulturní zážitky (aktivní výstavy, workshopy, dětské projektové dny, apod.).

Určeno pro:

  • Vlastníky či správce muzejních sbírek povahy zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkové organizace zřizované ministerstvem
  • Fyzické či právnické osoby, kterým lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. d), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, mimo příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem

Okruhy:

  1. Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).
  2. Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovných a vzdělávacích aktivit v oblasti edukace v kultuře.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 31. 10. do 15. 12. v roce, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém má být dotace udělena.

Změna 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky programu pro rok 2024.pdf, 135.8 kB
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování.doc, 65.5 kB
Spojte se s námi