Nastavení cookies

Úvod: V souladu s ustanovením § 10b odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), budou poskytovány dotace na podporu projektů zaměřených na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona.

Dotační program: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

Cíl: Prezentace sbírek veřejnosti digitální nebo knižní formou.

Určeno pro:

  • Garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), tedy územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce.

Okruhy:

1. Prezentace sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem:

a) zhotovení digitální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů (při zpracování technologií 3D nejméně 20 sbírkových předmětů) včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu)

b) zhotovení 3D virtuální prezentace muzejní expozice, virtuální výstavy ze sbírek muzea nebo vzhled či funkční užití (minimálně 20) vybraných sbírkových předmětů na webu muzea s propojením na webový portál eSbírky.cz

c) zpracování popularizačních videí k vybraným (nejméně 5) sbírkovým předmětům a jejich zveřejnění na stránkách muzea/galerie, za účelem zpřístupňování informací o sbírce

d) vydávání elektronických publikací, průvodců a dalších informací o sbírce nebo akcích muzea ve snadno srozumitelné a čitelné formě umožňující jednodušší přístup ke sbírkám muzeí a galerií pro osoby se zdravotním postižením nebo s jiným znevýhodněním

 

2. Prezentace sbírek formou katalogů sbírek:

a) vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou

b) vydání odborné publikace vycházející alespoň částečně ze sbírkového fondu žadatele

c) vydání výroční publikace instituce

d) vydávání tiskovin nebo jiných pomůcek umožňujících jednodušší přístup ke sbírkám a akcím muzeí a galerií pro osoby se zdravotním postižením nebo s jiným znevýhodněním (mohou být zahrnuty rovněž audio průvodce)

 

Termín: Výzva k podávávání žádostí bývá zveřejněna každoročně na přelomu roku. 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky dotačního programu Podpora projektů zaměřených na poskytování Standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií pro rok 2024.pdf, 135.1 kB
Formulář vyúčtování.doc, 65.5 kB
Spojte se s námi