Nastavení cookies

K vyúčtování projektu je nutné předložit:

1.Formuláře vyúčtování po ukončení projektu

⇒  vyplní se úvodní list, jehož součástí je čestné prohlášení
⇒  skutečné náklady na realizaci projektu (dle druhu projektu vyberte na spodní listě příslušný formulář rozpočtu)
⇒  seznam účetních dokladů (poslední záložka na spodní liště formuláře, kopie dokladů není třeba přikládat, uvádí se pouze doklady hrazené z dotace)

2.) Závěrečnou zprávu o realizaci projektu

3.) Dokumentaci k projektu dle druhu projektu (pozvánky, knihy, časopisy, plakáty a jiné propagační materiály s logem SFK)

 

Jednotlivé podepsané formuláře zasílejte nesvázané, nesešité, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných obalů či kroužkových vazeb, nanejvýš je spojujte kancelářskou sponkou

 

Způsoby zasílání vyúčtování SFK (vyberte jednu z možností)

a)  Datovou schránkou na adresu: 32jab7t
b)  Poštou na adresu: Státní fond kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
c)  Osobně na podatelnu MK
Dokumentaci k projektu, kterou nelze zaslat DS (knihy, časopisy atd.), předejte na SFK prostřednictvím pošty či podatelny MK.

Soubory ke stažení
Spojte se s námi