Nastavení cookies
 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ministerstvo kultury
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Důvod a způsob založení
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Organizační struktura
 4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis:
  Kontaktní informace
 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  Česká národní banka,
  Na Příkopě 28, Praha 1
  19-3424001/0710
  Variabilní symbol žadatelů: 
  • fyzická osoba: rodné číslo
  • právnická osoba: IČ
 6. Identifikační číslo organizace (IČ):
  00023671
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ):
  CZ00023671
 8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
  Rozpočet
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  Žádost o informace
 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
  Vyřizování žádostí
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  Opravný prostředek
 12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:
  Žádost o informaceRozklad
 13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):
  Životní situace
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Právní předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
  Výroční zprávy
 17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
  Příspěvkové organizace
Spojte se s námi