Nastavení cookies

Přehled schválených projektů v IROP SC 3.1 – včetně roku 2022

Název projektu

Příjemce

Celkové náklady projektu
v Kč

1.

Slatiňany – šlechtická škola v přírodě

Národní památkový ústav

134 402 736,70

2.

Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada

Národní památkový ústav

125 020 564,39

3.

Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku

Národní památkový ústav

136 865 209,61

4.

Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea

Národní muzeum

28 379 678,00

5.

Slezské zemské muzeum – Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr

Slezské zemské muzeum

2 578 304,00

6.

Hudební nástroje v lidové kultuře

Národní ústav lidové kultury

22 150 719,99

7.

NKP Klášter Kladruby – Život v řádu

Národní památkový ústav

146 706 658,19  

8.

Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni – Bolevci. Projekt "Rok na vsi"

Národní památkový ústav

48 551 927,69 

9.

MZM, stálá expozice – loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

Moravské zemské muzeum

116 568 800,00

10.

Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

Husitské muzeum v Táboře

54 397 887,71  

11.

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice

Národní technické muzeum

126 958 559,21  

12.

Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu

Moravská galerie v Brně

160 841 029,20

13.

Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence

Národní památkový ústav

159 774 712,76

14.

Hrad Karlštejn – klenot české země

Národní památkový ústav

151 827 853,14

15.

Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna

Národní památkový ústav

133 015 841,21

16.

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny

Národní památkový ústav

241 488 101,47

17.

Zkvalitnění služeb a ochrana fondu kulturního dědictví MZK

Moravská zemská knihovna v Brně

95 662 446,00

18.

Státní zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

Národní památkový ústav

201 471 433,75

19.

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva

Národní památkový ústav

87 921 484,96

20.

Restaurování kolejových vozidel ze sbírky Železničního muzea NTM

Národní technické muzeum

47 673 535,41

21.

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.

Národní technické muzeum

52 812 317,04

22.

Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí

Národní památkový ústav

64 857 114,60

23.

Stavba nové depozitární budovy MGvB v Brně v Řečkovicích

Moravská galerie v Brně

180 367 399,79

24.

Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro VMvP

Národní muzeum v přírodě

176 943 930,97

25.

Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí

Národní památkový ústav

82 969 454,73

26.

Zámek Litomyšl – Božský zámek

Národní památkový ústav

264 880 294,31

27.

LVA – zámek a zámecký park v Lednici – infrastruktura

Národní památkový ústav

189 209 907,09

28.

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea

Muzeum umění Olomouc

35 525 970,90

29.

MZM, nová expozice státního zámku Jevišovice

Moravské zemské muzeum

36 635 383,00

30.

Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II.

Husitské muzeum v Táboře

34 068 478,00

31.

Restaurování NKP Tatra 77 a

Národní technické muzeum

6 737 703,00

32.

Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí                      a vytvoření stálé expozice

Moravská galerie v Brně

93 800 487,71

33.

Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války a výstavních prostor správní budovy

Slezské zemské muzeum

39 321 376,48

34.

Expozice vodních technických staveb – Podhájský mlýn s valchou a hospodářským zázemím – „Život, bydlení, řemeslo“

Národní ústav lidové kultury

72 201 115,29

35.

Muzeum na hranici – expozice celnictví a ochrany hranic
v Hatích

Technické muzeum v Brně

122 080 087,98

 36.

Moravské zemské muzeum, stálá expozice SZ Moravec

Moravské zemské muzeum

97 888 549,00

Spojte se s námi