Nastavení cookies

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů:

  • byly určeny příslušné osoby v Ministerstvu kultury, kterými jsou :

Mgr. Soňa Kružíková, Kancelář státního tajemníka
               Ing. Michael Forman MBA, ředitel Odboru řízení lidských zdrojů

  • byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě, a to u budovy Ministerstva kultury na adrese: Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Schránka je umístěna na bráně, v pravé části. Schránka je veřejně přístupná a označena: „Schránka pro příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání
    v Ministerstvu kultury podle zákona o ochraně oznamovatelů.“ 
  • byla vytvořena adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě: protipravni.jednani(zavináč)mk.gov.cz
  • bylo zřízeno telefonní číslo: 728 038 444 pro příjem oznámení v ústní podobě
    s možností zanechání hlasových zpráv  

Příslušné osoby přijímají a vyřizují oznámení, které podal zaměstnanec ve služebním/pracovním poměru zařazený v Ministerstvu kultury, jiný zaměstnanec vykonávající pro ministerstvo práci na základě dohody o provedení práce/činnosti nebo osoba vykonávající v ministerstvu dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. Tzn., že ministerstvo vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. 

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

Oznámení musí obsahovat údaje umožňující určit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou vyřizována, neboť se na ně zákon o ochraně oznamovatelů nevztahuje

 

Schranka

Spojte se s námi