Nastavení cookies

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a Koncepcí podpory umění v ČR na léta 2015–2020 vyhlašuje pro rok 2020 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: literatura a výtvarné umění.

Výběrové řízení pro projekty z oblasti divadla, tance a hudby bude otevřeno ve 2. čtvrtletí roku 2020, tak aby termín uzávěrky lépe odpovídal charakteru studijních projektů.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o stipendium v oblasti literatury je 31. 3. 2020

Termín uzávěrky příjmu žádostí o stipendium v oblasti výtvarného umění je s ohledem na aktuální omezení galerijního provozu posunut na 30. 4. 2020.

Písemné žádosti prosíme podávejte doporučeně prostřednictvím České pošty, otvírací doba podatelny MK pro osobní podání je výrazně omezena (pouze středa 10.00-14.00).

Vyhlašovací podmínky: zde

Formulář žádosti o stipendium: zde

Přílohy žádosti o stipendium:

A.           podrobný popis projektu (osnova zde),

B.            rozpočet projektu (formulář rozpočtu),

C.            přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (doporučení, portfolia, obrazové dokumentace, hudební či literární ukázky, recenze, odkazy na webové stránky apod.).

Maximální rozsah příloh: v tištěné podobě 20 stránek textu (včetně obrazových příloh), v případě elektronických dokumentů 7 MB; audio- a videozáznamy pouze ve formátu mp3 (20-30 minut záznamu), případně ve formě internetových odkazů.

D.           v případě žádosti o studijní stipendium: zvací dopis, informace o již uskutečněných studijních pobytech, potvrzení o přijetí.

E.            další přílohy dle specifických požadavků pro jednotlivé umělecké obory (ukázky tvorby)

 

Stipendia Ministerstva kultury nejsou určena pro studenty českých vysokých škol. Každý žadatel předkládá do výběrového řízení pouze jeden projekt. Stipendium lze jednomu žadateli poskytnout maximálně dvakrát za život.

Spojte se s námi