Nastavení cookies

S ohledem na těsný výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně ve věci návrhu zákona o ochraně památkového fondu  v roce 2017 a vzhledem k postoji nemalé části odborné veřejnosti k návrhu zákona, jak v době přípravy návrhu zákona, jeho projednávání v Poslanecké sněmovně, tak i po zamítnutí tohoto návrhu, zahájilo Ministerstvo kultury nové práce na přípravě nového památkového zákona. Aktuální návrh vychází z dřívějších prací na návrhu zákona o ochraně památkového fondu.

Ministerstvo kultury předložilo v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2019 schváleným usnesením vlády ze dne 12. prosince 2018 č. 830 návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) do vnějšího připomínkového řízení 3. července 2019.

Předložený návrh zákona tedy navazuje na vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu), který byl schválen dne 20. listopadu 2015 usnesením vlády č. 929 a dne 4. 12. 2015 postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk 666. Tento návrh vycházel ze schváleného věcného záměru (usnesení vlády ze dne 6. 3. 2013 č. 156).

V letech 2011 až 2017 Ministerstvo kultury připravovalo zákon o ochraně památkového fondu. Cílem připravovaného zákona bylo zajistit účinný, transparentní, předvídatelný a odborně garantovaný způsob nakládání s památkovým fondem České republiky, který by zároveň posílil právní jistotu občanů, odstranil zbytečnou administrativní zátěž a  zmírnil dopady  vznikající z omezování  vlastnických práv. Po celou dobu příprav Ministerstvo kultury na této stránce průběžně zveřejňovalo všechny zásadní materiály a dokumenty k přípravě tohoto zákona.

Poslanecká sněmovna na svém jednání dne 12. července 2017 návrh zákona  usnesením č. 1752 ve 3. čtení zamítla. Hlasování jednotlivých poslanců  je dostupné zde.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Důvodová zpráva k novému památkovému zákonu stav k 3. červenci 2019.docx, 200.8 kB
Verze nového památkového zákona do připomínkového řízení stav k 3. červenci 2019.docx, 231.5 kB
Připomínky k návrhu památkového zákona za část archeologické obce z 8. června 2018.pdf, 1.1 MB
Zápis z jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona dne 15. 5. 2018.docx, 58 kB
Pracovní znění návrhu zákona o ochraně památkového fondu - stav k 19. dubnu 2018.docx, 274 kB
Pracovní znění důvodové zprávy - stav k 19. dubnu 2018.docx, 242.3 kB
Vyjádření zástupce veřejné ochránkyně práv k problematice právní úpravy památkové péče ze dne 13. března 2018.pdf, 307.5 kB
Odpověď ministra kultury na podání ASORKD ze dne 26. února 2018.pdf, 189.7 kB
Odpověď ministra kultury na podání ASORKD adresované panu premiérovi ze dne 26. února 2018.pdf, 1.5 MB
Odpověď ministra kultury na společné podání čtyř spolků ze dne 26. února 2018.pdf, 1.4 MB
Vyjádření ČKAIT k problematice právní úpravy památkové péče ze dne 12. února 2018.pdf, 291.4 kB
Stanovisko Ministerstva kultury k jednotlivým pozměňovacím návrhům k návrhu zákona o ochraně památkového fondu.xlsx, 42.6 kB
Usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 34. schůze ze dne 26. ledna 2017.docx, 31 kB
Záznam z 51. schůze Vývoru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 24. ledna 2017.docx, 26.6 kB
Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1448 z 53. schůze ze dne 6. prosince 2016.docx, 20.2 kB
Klub Za starou Prahu a Uměleckohistorická společnost podporují návrh zákona o ochraně památkového fondu - květen 2016.pdf, 521.3 kB
Asociace pro podporu památek z.s. podporuje návrh zákona o ochraně památkového fondu - květen 2016.pdf, 281.1 kB
Odpověď Ministerstva kultury na připomínky Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče k návrhu zákona o ochraně památkového fondu.docx, 118 kB
Stanovisko Ministerstva kultury k připomínkám Sdružení pro stavebněhistorický průzkum k návrhu zákona o ochraně památkového fondu stav k 10. únoru 2016.docx, 67.6 kB
Vyjádření ČKAIT ke stanovisku ČKA k návrhu zákona o ochraně památkového fondu.pdf, 1.4 MB
Reakce Ministerstva kultury na připomínky České komory architektů.docx, 25.3 kB
Vyjádření České komory architektů k návrhu zákona o ochraně památkového fondu z 21. ledna 2016.docx, 17.3 kB
Stanovisko Národního památkového ústavu k návrhu zákona o ochraně památkového fondu ze 7. ledna 2016.pdf, 382.2 kB
Důvodová zpráva k zákonu o ochraně památkového fondu po schválení vládou ve stavu k 2. prosinci 2015.doc, 4.4 MB
Zákon o ochraně památkového fondu po schválení vládou ve stavu k 2. prosinci 2015.doc, 893.5 kB
Usnesení Vlády ČR č. 929 ze dne 20. listopadu 2015.doc, 176 kB
Stanovisko Legislativní rady vlády k zákonu o ochraně památkového fondu z 15. října 2015.doc, 209 kB
Návrh stanoviska Legislativní rady vlády k zákonu o ochraně památkového fondu z 3. září 2015.doc, 266.5 kB
Důvodová zpráva k zákonu o ochraně památkového fondu s barevným vyznačením změn vzniklých v připomínkovém řízení stav k 30. červnu 2015.doc, 4 MB
Zákon o ochraně památkového fondu předkládaný vládě s barevným vyznačením změn vzniklých v připomínkovém řízení stav k 30. červnu 2015.doc, 934.5 kB
Odpovědi na výtky svolavatelů demonstrace proti přijetí zákona na ochranu památkového fondu konané dne 23. 6. 2015 před sídlem Ministerstva kultury.docx, 17.5 kB
Prohlášení Archeologického ústavu k návrhu zákona o ochraně památkového fondu.docx, 373.9 kB
Stanovisko Vědecké rady Ministerstva kultury pro státní památkovou péči ze dne 7. května 2015.docx, 10.4 kB
Důvodová zpráva k novému památkovému zákonu stav k 29. dubnu 2015.docx, 2.2 MB
Verze nového památkového zákona do připomínkového řízení stav k 29. dubnu 2015.docx, 262.1 kB
Stanovisko Asociace krajů České republiky ze dne 12. března 2015.docx, 13.6 kB
Pracovní verze nového památkového zákona verze k 9. březnu 2015.docx, 315.1 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 17. února 2015.docx, 291.2 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 9. lednu 2015.doc, 1.1 MB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 28. listopadu 2014.docx, 260.9 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 3. září 2014.doc, 1.1 MB
Zápis z 6. jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona.doc, 83 kB
Připomínky Ústavu památkové péče Fakulty architektury z 14. srpna 2014.pdf, 636.7 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 7. říjnu 2014.doc, 1.1 MB
Zápis z 5. jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona.doc, 124 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 16. červenci 2014.doc, 931 kB
Stanovisko Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ze dne 3. července 2014.PDF, 221.8 kB
Odpověď Ministerstva kultury na připomínky Ústavu památkové péče Fakulty architektury.doc, 62.5 kB
Stanovisko ČKAIT ze dne 24. června 2014.pdf, 588.7 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 16. červnu 2014.doc, 882.5 kB
Odpověď Ministerstva kultury na stanovisko Ústavu památkové péče Fakulty architektury.pdf, 178.1 kB
Stanovisko Zástupce Veřejné ochránkyně práv z 10. června 2014.pdf, 76 kB
Stanovisko Ústavu památkové péče Fakulty architektury ze 7. května 2014.pdf, 361.8 kB
Zápis z 4. jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona.doc, 97 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 10. dubnu 2014.doc, 1008.5 kB
Zápis z 3. jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona.doc, 80 kB
Pracovní verze nového památkového zákona stav k 17. říjnu 2013.DOC, 750 kB
Zápis z 2. jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona.doc, 96.5 kB
Zápis z 1. jednání pracovní komise k přípravě nového památkového zákona.doc, 73.5 kB
Usnesení Vlády ČR č. 156 ze dne 6. 3. 2013.doc, 43.5 kB
Věcný záměr nového památkového zákona schválený vládou.doc, 320 kB
Stanovisko Legislativní rady vlády k věcnému záměru nového památkového zákona.doc, 110 kB
Věcný záměr nového památkového zákona - stav předkládaný vládě.doc, 354.5 kB
Věcný záměr nového památkového zákona stav - do vnějšího připomínkového řízení.doc, 252.5 kB
Hodnocení dopadů nového zákona - RIA.doc, 2.8 MB
Zápis z 4. jednání pracovní komisek VZ PZ.doc, 57.5 kB
Pracovní verze věcného záměru nového památkového zákona stav k 13. září 2012.doc, 267.5 kB
Přehled připomínek k návrhu věcného záměru nového památkového zákona k 31. srpnu 2012.xls, 53.5 kB
Zápis z 3. jednání pracovní komise k VZ PZ.doc, 65.5 kB
Pracovní verze věcného záměru nového památkového zákona stav k 20. červenci 2012.doc, 210.5 kB
Stanovisko MK k posílení procesních práv NPÚ.doc, 45 kB
Zápis z 2. jednání pracovní komise k VZ PZ.docx, 30.9 kB
Zápis z 1. jednání pracovní komise k VZ PZ.DOC, 54 kB
Náměty pro věcný záměr nového památkového zákona shromážděné v roce 2012.doc, 704 kB
Hodnocení dopadů regulace pro nový památkový zákon (RIA) zpracované v roce 2008.pdf, 1.7 MB
Spojte se s námi