Nastavení cookies

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů v roce 2020

Ministerstvo kultury – s ohledem na aktuální omezení uměleckého provozu a související situaci žadatelů o dotaci, ve shodě s článkem I snesení vlády č. 902 z 10. září 2003 a se zohledněním principu hospodárnosti dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. – rozhodlo o změně metodiky rozdělení prostředků programu v roce 2020. Na základě jednání se zástupci Asociace profesionálních divadel a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů bylo o výsledcích výběrového řízení rozhodnuto následovně:

Oblast symfonických orchestrů a pěveckých sborů:

Výše dotací na rok 2020 byla stanovena poměrně dle výše prostředků poskytnutých jednotlivým příjemcům na rok 2019 při současném zohlednění jejich průměrných celkových neinvestičních nákladů. Meziroční navýšení rozpočtu programu (11 milionů) neumožňuje plné zohlednění požadavků jednotlivých žadatelů, nicméně je k němu přihlíženo, a to zejména v případě subjektů, u kterých se výše dotace na rok 2020 odvíjela od bodové indexace.

Rozdělení dotací na rok 2020 v oblasti hudby    

Oblast profesionálního divadla:

Rozdělení dotací v oblasti divadla vychází z hodnocení ekonomických a uměleckých kritérií. 70 % rozpočtu programu bylo rozděleno poměrně podle objemu celkových neinvestičních nákladů na hlavní činnost v roce 2019, 30 % rozpočtu programu bylo rozděleno podle hodnocení uměleckých kritérií (strategie, excelence, nadstandard) a tvz. indexace, která dělí divadla do základních kategorií (vícesouborová divadla, činoherní, loutková). Zasedání oborové programové rady proběhlo dne 26. 5. 2020, o výsledcích rozhodl ministr kultury dne 8. 6. 2020. Žádosti o udělení výjimky pro vstup do programu byly plošně zamítnuty rozhodnutím ministra ze dne  7. 4. 2020.

 

Přehled žádostí o dotaci z oblasti divadla

 

Rozdělení dotací pro rok 2020 v oblasti divadla

Navýšení rozpočtu programu v roce 2020:

Usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 bylo rozhodnuto o navýšení rozpočtu Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů v roce 2020 o částku 190 mil. Kč. Tyto prostředky budou mezi oblast divadla a hudby rozděleny v poměru 1:5 (odpovídajímu každoročnímu rozdělení rozpočtu programu dle souvisejícího usnesení vlády), tj. 152 mil. Kč pro divadla a 38 mil. Kč pro orchestry. 

Spojte se s námi