Nastavení cookies

Ministerstvo financí (a následně vláda) odsouhlasilo samostatně vyčleněný výdajový okruh v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury na rok 2011, který byl nazván „Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí“. V tomto programu poskytuje Ministerstvo kultury neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na:
a) opakovaně realizované akce ustáleně vysoké kvality a celostátního či nadregionálního
významu,
b) činnost vysoce kvalitních uměleckých těles.
Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být poskytnuta v Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí dotace i na jiné akce než uvedené v písm. a) a na činnost jiných subjektů než uvedených v písm. b).

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled poskytnutých dotací v roce 2011.xls, 20 kB
Spojte se s námi