Nastavení cookies

Program státní podpory festivalů profesionálního umění byl schválen usnesením vlády ze dne 11. května 2016 č. 415. Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v červenci 2019 s uzávěrkou nejprve do 30. září 2019 (z rozpočtových důvodů jako zvláštní kategorie „velké festivaly“ v rámci oborového dotačního řízení), později byla uzávěrka plnohodnotného dotačního programu posunuta na 18. prosinec 2019.

Přijaté žádosti byly hodnoceny podle kritérií předepsaných usnesením vlády: výkonnostní a ekonomické ukazatele byly vyhodnoceny poskytovatelem, sociálně a kulturně politické ukazatele a umělecká kritéria byly posuzovány oborovými programovými radami.

Rozdělení rozpočtu dotačního programu mezi jednotlivé umělecké obory (profesionální divadlo, tanec, klasická hudba, alternativní hudba, výtvarné umění a literatura) bylo provedeno na základě doporučení oborových programových rad, které každému projektu na zasedání navrhly optimální výši dotace (s ohledem na bodové hodnocení projektu, rozpočet projektu a požadovanou výši dotace). Následně oddělení umění provedlo za aktivní spolupráce oborových rad korekci tak, aby se souhrn dotací v jednotlivých oborech rovnal celkové alokované částce v dotačním programu. Z rozhodnutí ministra kultury byl rozpočet dodatečně posílen (o 3,6 mil.) a navýšena (o 600 tis. Kč) jedna dotace v oboru literatury.

Kritéria hodnocení výkonnostních a ekonomických ukazatelů jsou pro všechny obory stejná, přičemž jednotlivé festivalové projekty jsou hodnoceny (porovnávány) vždy v rámci svého oboru. Bodování vychází ze základních statistik aktuálního souboru dat (zejm. relativních četností a středních hodnot). Základní kritéria, daná usnesením vlády, byla rozpracována do dílčích kategorií tak, aby byla zohledněna rozmanitost projektů a komplexita výkonnostních ukazatelů s respektem k odlišnostem jednotlivých druhů umění.   

Celkové výsledky

Divadlo

Tanec

Klasická hudba

Alternativní hudba

Výtvarné umění

Literatura

Oborové rady

Spojte se s námi