Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění, a usnesení vlády č.  415 ze dne 11. května 2016 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí:

ve výběrovém dotačním řízení v Programu státní podpory festivalů profesionálního umění na podporu projektů v roce 2020.

Uzávěrka příjmu žádostí: 18. prosince 2019

Žadatelé, kteří zaslali do 30. září 2019 žádost o státní dotaci v roce 2020 v programu Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění (ve výtvarném oboru tematický okruh 3.a.b., v ostatních uměleckých oborech okruh 1b), mohou do 3. prosince 2019 emailem na adresu dotace@mk.gov.cz vyjádřit souhlas s převedením svého projektu do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění a žádosti již znovu zasílat nemusí.

Vyhlašovací podmínky programu

Žádost o státní dotaci v roce 2020

Rozpočtový formulář

Struktura popisu projektu

Usnesení vlády k Programu festivalů

Spojte se s námi